Nieuws

Europarlementariërs willen geen gekloonde dieren op uw bord

18 september 2015
clonage

Het Europees Parlement wil het klonen van dieren voor de voedselproductie verbieden. Twee andere wetsvoorstellen moeten bovendien ook de import en de verhandeling van gekloonde dieren of hun nakomelingen tegenhouden. Wij hopen dat de Commissie deze resolute "nee" bijtreedt.

Een forse meerderheid van het Europees Parlement heeft afgelopen dinsdag tegen “kloonvlees” gestemd. Dieren mogen in Europa niet worden gekloond voor de voedselproductie, en dergelijk kloonvlees mag ook niet worden geïmporteerd, oordeelden ze. Het klonen van dieren blijft wel toegelaten voor onderzoek, het in stand houden van zeldzame soorten of de productie van geneesmiddelen. Daarmee geven de Europarlementariërs gehoor aan de bezorgdheden van Test-Aankoop en Beuc, en scharen ze zich bij de vele consumenten die afkerig staan tegenover deze praktijk. 

Totaalverbod op kloonvlees

Het blijft echter afwachten of de Europese Commissie haar wetsvoorstellen ook effectief zal goedkeuren. De Commissie neemt bovendien een minder streng standpunt in dan het Parlement, door voorlopig de jongen van gekloonde dieren te ontzien. Dat heeft gevolgen voor de import van kloonvlees.

Tal van onze handelspartners, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Argentinië, gebruiken de technologie van het klonen immers al voor de productie van levensmiddelen. Door de naderende handels- en investeringsovereenkomst (TTIP) zouden Amerikaanse producten, en dus ook het vlees van de jongen van gekloonde dieren, rechtstreeks op de Europese markt kunnen komen. Het Europees Parlement pleit daarom voor een traceerbaarheidssysteem, waarbij altijd kan worden nagegaan van welk dier het vlees afkomstig is. De Europese Commissie staat hier niet achter.

Sterk signaal

Wij hopen alvast dat het sterke signaal van het Europees Parlement als springplank zal dienen voor de uiteindelijke wetgeving, die nu moet worden onderhandeld met de Europese Commissie en de EU-lidstaten. Het resolute “nee” van de Europarlementariërs geeft alvast gehoor aan de overgrote meerderheid van de Europeanen met weinig eetlust voor kloonvlees. Steeds meer consumenten zijn immers bezorgd over thema’s als ethiek en dierenwelzijn, en ijveren voor een minder intensieve en geïndustrialiseerde landbouw.