Nieuws

Kinderen nog al te vaak blootgesteld aan dioxines

22 december 2020

De tijd dat onze voeding besmet was met dioxines lijkt een verre herinnering, maar we vinden ze nog steeds terug in sommige dierlijke producten, zij het in kleinere hoeveelheden dan vroeger. Helaas worden kinderen er door hun lagere gewicht nog al te veel aan blootgesteld. Daarom willen we de maximale wettelijke gehaltes omlaag.

Sinds de dioxinecrisis van 1999 is ons voedsel veel minder besmet met dioxine en andere substanties. Toch vinden we in bepaalde producten nog steeds sporen terug van mogelijk gevaarlijke verontreiniging. 

Onze voedingsproducten onder de loep

We onderzochten het dioxinegehalte in 30 afzonderlijke producten. Op basis van de analyses en berekeningen die we samen met Sciensano uitvoerden, ligt de blootstelling bij volwassenen en adolescenten gemiddeld gezien binnen aanvaardbare niveaus.

Bij kinderen ligt deze daarentegen hoger dan de aanvaardbare weekdosis zoals bepaald door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Bij hen is de blootstelling gemiddeld dubbel zo hoog dan bij oudere leeftijdsgroepen.

De combinatie van de afzonderlijke dioxinegehaltes in onze voeding vormt dus nog steeds een gezondheidsrisico, zeker voor kinderen. In hoge doses kunnen deze stoffen de huidaandoening chlooracne veroorzaken, én kunnen ze bepaalde kankers stimuleren. In kleinere doses kunnen ze tot voortplantingsproblemen leiden bij mannen, alsook tot tandproblemen.

De grootste blootstelling

Op basis van onze analyse en van onze eet- en drinkgewoontes vormen aardappelen, kaas en melk voor de gemiddelde Belg het grootste risico op blootstelling, in mindere mate gevolgd door olijfolie, boter, margarine, yoghurt, gehakt en zalm.

In België krijgen kinderen (van 3 tot 9 jaar) deze substanties vooral binnen via melk en aardappelen, gevolgd door kaas, yoghurt, olijfolie, boter en margarine. Bij adolescenten (van 10 tot 17 jaar) gebeurt dat ook via melk en aardappelen, gevolgd door kaas, gehakt, margarine, olijfolie en boter.

Nood aan actie

De verstrenging van de regels heeft de situatie de voorbije 20 jaar verbeterd, maar het is nog te gemakkelijk om de door de EFSA vastgelegde, toelaatbare dosis te overschrijden, zeker voor kinderen. Wij zijn dan ook blij dat er op Europees niveau discussies gaande zijn om het wettelijk toegelaten maximale contaminatiegehalte in voedingsmiddelen nog te verlagen. Strengere regels zullen de verontreiniging immers aan de bron aanpakken en verminderen.