Dossier

Voor of tegen ggo's?

04 oktober 2012
ggos

De teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) neemt spectaculair toe, maar voor velen is het niet duidelijk wat ze daarvan moeten denken. Wij schetsen een beeld waarbij voor- en tegenstanders aan het woord komen.

Voor

  • Lost bepaalde landbouwproblemen op.
  • Maakt het mogelijk om het gehalte aan vitaminen, ijzer of goede vetten te verhogen.
  • Kan de organismen sneller doen groeien.
  • Stimuleert de aanmaak van geneeskundige stoffen bij bepaalde plantensoorten, micro-organismen en dieren, waardoor bijvoorbeeld miljoenen diabetici beschikken over insuline die afkomstig is van genetisch gemodificeerde organismen.
  • Zou het mogelijk moeten maken om planten te ontwikkelen die bestand zijn tegen extreme klimaatomstandigheden om een oplossing te bieden voor de voedselproblemen in de derde wereld.

Tegen

  • Ook al bestaat er vandaag nog geen sluitend bewijs voor de mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid, niemand kan voorspellen welke gevolgen ggo’s op lange termijn kunnen hebben voor mens en natuur.
  • Bedreiging van de diversiteit: risico dat iedereen dezelfde gestandaardiseerde en gewijzigde variëteiten gaat telen.
  • Risico op de creatie van een “superras” van insecten of onkruid, die nog giftigere pesticiden vereisen.
  • Het argument van de voedselschaarste en het hongerprobleem in de wereld klopt niet: die problematiek is eerder te wijten aan een slecht politiek beleid en een oneerlijke verdeling van sociale en financiële middelen dan aan een ontoereikende voedselproductie.
  • Risico dat grote multinationals nog machtiger worden, ten koste van minder kapitaalkrachtige ondernemers.

Onze mening

Het zou onverantwoord zijn om de wetenschappelijk vooruitgang per definitie te veroordelen, ook op het vlak van de genetica. Het nut van genetische modificatie staat buiten kijf. Niettemin moeten we kritisch blijven! Elk genetisch gewijzigd gewas moet aan strenge controle onderworpen worden om de veiligheid te verzekeren. Momenteel bepaalt Europa dat producten een zeer kleine hoeveelheid ggo’s mogen bevatten. Als een voedingsmiddel meer dan 0,9 % ggo’s bevat, moeten die op het etiket worden vermeld, behalve bij dierlijke producten. Die toelating van ggo’s in voeding moet echter constant en op onafhankelijke wijze geëvalueerd worden en zo nodig opnieuw onderzocht worden.