Dossier

Terugroeping van voedingswaren

29 mei 2019

Het Voedselagentschap eist regelmatig dat producten worden teruggeroepen om redenen van voedselveiligheid. Hoe kun je als consument hiervan op de hoogte blijven? En wat moet je doen als je een risicovol product hebt gekocht, en misschien zelfs al geconsumeerd?

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) moet toezien op de veiligheid en de kwaliteit van onze voeding. Daarom voert het agentschap regelmatig controles uit. De resultaten worden gepubliceerd op de website van het FAVV.

Bovendien kan een onderneming het agentschap onmiddellijk inlichten als ze meent dat een product dat ze heeft ingevoerd, geproduceerd, verwerkt of verdeeld, schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Mogelijke maatregelen

Wanneer er een risico voor de voedselveiligheid bestaat, kan het FAVV een van de volgende maatregelen treffen:

  • Terugroepen. Klanten worden verzocht om het product niet langer te consumeren of te gebruiken, en het terug te brengen naar de winkel.
  • Uit de handel nemen. De producten worden weggehaald bij voedselverwerkers, groot- en kleinhandel.
  • Blokkeren. De grondstoffen en verwerkte producten moeten ter plaatse blijven. Ze mogen niet worden gebruikt, noch naar de klant worden vervoerd.
  • Waarschuwen. Melding dat er in het product een stof is teruggevonden die een allergische reactie of intolerantie kan veroorzaken en niet is vermeld op het etiket. Mensen die allergisch of intolerant zijn voor deze stof, mogen het product niet consumeren. Er kan ook worden gewaarschuwd voor een verkeerde of ontbrekende houdbaarheidsdatum.

Redenen om een product terug te roepen

Volgens de FAVV-statistieken van 2018 is 45 % van de terugroepingen het gevolg van een chemisch probleem (bv. sporen van pesticiden), 36 % van een microbiologisch probleem (bv. aanwezigheid van bacteriën) en 19 % van een fysiek probleem (bv. glasresten).

Opvallend is dat sommige voedingswaren vaker worden teruggeroepen dan andere. Bijvoorbeeld: kip (risico op salmonella), kaas (risico op besmetting met de E. colibacterie), chips en koekjes (risico op de aanwezigheid van acrylamide).

Hoe op de hoogte blijven?

De belangrijkste terugroepingen worden vermeld op onze Facebook-pagina. Je kunt ook op de hoogte blijven via de kanalen van het FAVV:

Je kunt ook bericht krijgen via andere mediakanalen, want elke terugroeping wordt gepubliceerd in een persbericht dat gevalideerd is door het Voedselagentschap.

Als er een gezondheidsrisico bestaat, wordt een kleine affiche met de informatie over de terugroeping goed zichtbaar opgehangen in alle verkooppunten van het product in kwestie. En ondernemingen die een webshop hebben, moeten de terugroeping melden op hun website.

Hoe reageren op een terugroeping?

Heb je een product gekocht dat later wordt teruggeroepen, dan breng je het terug naar de winkel. Daar krijg je je geld terug.

En als je het al hebt geconsumeerd? In de communicatie naar het brede publiek worden de symptomen van een eventuele besmetting beschreven en worden risicogroepen opgesomd. Als je een van de symptomen vertoont na inname van een teruggeroepen product, adviseren we om een arts te raadplegen.