Persbericht

Peiling Test Aankoop: meerderheid consumenten gewonnen voor een verplichte Nutri-Score

19 mei 2020

Iets meer dan een jaar nadat de Nutri-Score in België werd geïntroduceerd, peilde Test Aankoop onder de leden van zijn consumentenpanel naar hun kennis van dit voedingslabel.  Hieruit blijkt alvast dat 74% onder hen het reeds hebben opgemerkt en zegt de betekenis ervan te kennen. Jammer genoeg, blijken nog te weinig Belgen in het label vertrouwen te hebben, meteen ook de reden waarom Test Aankoop vraagt naar een nieuwe publieke voorlichtings- en sensibiliseringscampagne.  Onder hen die het label kennen, is bijna 60% ervoor gewonnen dat de Nutri-Score op alle producten wordt aangebracht.  Om dit te verwezenlijken, sloot Test Aankoop zich aan bij een coalitie van bijna 40 stakeholders om de Europese Commissie ervan te overtuigen te opteren voor dit label, waarvan studies uitwijzen dat dit het label is dat door de consument het best wordt begrepen.

Nutri-Score bekend bij de Belgen…

De door Test Aankoop gerealiseerde peiling toont aan dat 91% van de ondervraagden het Nutri-Score-label reeds heeft gezien en 74% zegt ook  zijn betekenis te kennen. Dit percentage stijgt tot 82% in de groep van 25-44 jaar. Een resultaat dat dient te worden onderstreept aangezien men weet dat het label niet verplicht is en bijgevolg maar op een minderheid van producten is aangebracht.

Desalniettemin blijft voorlichting en sensibilisering rond dit instrument van noodzakelijk belang. Enerzijds zegt bijna 17% van de respondenten de Nutri-Score al te hebben gezien, maar niet te weten wat het betekent.  En anderzijds, hoewel 54% van de ondervraagden die ooit de Nutri-Score op een product hebben gezien er vertrouwen in heeft, betekent dit nog steeds dat 46% achterdochtig blijft over dit voedingslabel. Dit wantrouwen kan worden verklaard door een gebrek aan kennis hierover: maar weinig mensen weten namelijk dat de Nutri-Score niet dient om producten uit verschillende categorieën (bv. een drankje en granen) te vergelijken, maar om producten uit dezelfde categorie tegenover elkaar te stellen(bv. verschillende dranken). Dit wantrouwen kan echter ook worden verklaard door de verschillende vormen van fake news en misleidende argumenten die sommige levensmiddelenfabrikanten gebruiken om zich te verzetten tegen de invoering van de Nutri-Score. Zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent dat veel consumenten geloven dat dit label door de voedingsindustrie is ontwikkeld, terwijl het door Engelse en Franse wetenschappers, zonder enige band met de industrie, werd ontwikkeld en sindsdien al vele malen werd gevalideerd.

Om de bekendheid van de Nutri-Score te verbeteren, richtte Test Aankoop een schrijven aan minister van Volksgezondheid De Block en haar administratie met de vraag een nieuwe voorlichtings- en sensibiliseringscampagne.

… die gewonnen zijn voor een verplichting van de Nutri-Score

Van degenen die het label al op een product (of op een website) hebben gezien, is bijna 60% voorstander van een verplichte Nutri-Score op alle producten. De consumenten lijken te hebben begrepen dat alleen door het op alle producten aan te brengen, het echt zijn effectiviteit zal bewijzen. Net daarom strijdt Test Aankoop, naast bijna 40 stakeholders, Europarlementariërs, academici, consumentenorganisaties, maar ook distributeurs en voedselproducenten, voor de keuze van de Nutri-Score als label op Europees niveau. De consumentenorganisatie betreurt de recente uitspraken van de Europese commissaris voor Gezondheid, mevrouw Kyriakides, dat zij geen uniforme voedingswaarde-etikettering zal opleggen. Talrijke wetenschappelijke studies tonen aan dat de Nutri-Score het label is dat de consument het best begrijpt en zijn koopgedrag positief beïnvloedt. Aan de vooravond van de publicatie van haar "Farm to Fork"-strategie, moedigt Test Aankoop de Europese Commissie dan ook sterk aan om dit standpunt te heroverwegen en te opteren voor de Nutri-Score.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.