Nieuws

Frisdrankentaks: preventie of gemakkelijke belasting?

16 oktober 2015
taxe sucre

De lang verwachte frisdrankentaks in ons land is een feit. Toch stellen heel wat mensen zich hardop vragen bij het nut van zo'n extra belasting op frisdranken. Wij vinden alvast dat zo'n taks niet alleen mag staan in de strijd tegen obesitas.

De nieuwe gezondheidstaks op frisdranken lag al langer op de tafel als een manier om de toenemende obesitas in ons land tegen te gaan. Door ongezonde dranken duurder te maken en dus te ontmoedigen, hoopt de overheid een gezonder voedingspatroon te stimuleren en de toenemende druk op ons zorgsysteem te temperen. 

De nieuwe maatregel wordt echter niet eenzijdig positief onthaald: critici noemen de taks een goedkope manier om de staatskas te spijzen, die het gedrag van de consument echter nauwelijks zal beïnvloeden.

Druppel op een hete plaat

Concreet zouden blikjes van 33 centiliter 1 eurocent duurder worden, een fles van een liter 3 cent. Volgens experts moet zo'n taks hoger zijn om daadwerkelijk effect te hebben op ons gedrag, in combinatie met preventiecampagnes over gezonde voeding. Enkele centiemen zullen mensen niet ontmoedigen om frisdrank te drinken, of hen hoogstens goedkopere - maar even ongezonde - producten doen kopen.

Bovendien viseert de taks niet enkel suikerhoudende dranken, maar geldt ze ook voor de light- en zeroproducten, wat het vermoeden versterkt dat het gaat om een louter economische maatregel. In 2016 moet deze taks 50 miljoen euro opleveren. Waarvoor dat geld zal worden gebruikt, is voorlopig nog niet duidelijk.

Wij pleiten voor totaalaanpak

Volgens minister De Block is de gezondheidstaks slechts een eerste stap in een ruimer project tegen de groeiende obesitas in onze maatschappij, en wij hopen volmondig dat dat zo is.

Wij schreven immers al eerder dat een suiker- of vettaks niet het enige wapen in de strijd tegen obesitas mag en kán zijn. Inkomsten uit zulke taksen moeten worden aangewend om de consument te informeren over het belang van een evenwichtig eetpatroon en moeten worden gecombineerd met prijsverlagingen voor gezonde voeding. 

Een alleenstaande taks, zonder globaal plan, zal maar weinig effect hebben, zoals ook in andere landen reeds is gebleken.