Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Zelftesten zijn geen mirakeloplossing

03 april 2021

Vanaf volgende week kun je in de apotheek zelftesten kopen. We betreuren dat hieraan geen proefproject is voorafgegaan en dringen aan op een grondige analyse van het nut en op transparantie over de betrouwbaarheid. We vragen ook een voorlichtingscampagne, opdat ze op de correcte manier en voor de juiste doeleinden worden gebruikt.

Als we de krantenkoppen de laatste weken mogen geloven lijken de zelftesten de weg te openen naar meer vrijheid en versoepelingen. Maar klopt dat wel?

Weinig wetenschappelijk bewijs

Het achterliggend idee is dat door zelftesten beschikbaar te maken voor het grote publiek, er meer testen kunnen worden uitgevoerd. Daardoor zouden de zogenaamde “superverspreiders” in een vroeg stadium kunnen worden gevonden en zou de verspreiding van het virus kunnen worden ingedijkt.

Op dit moment is er echter weinig wetenschappelijk bewijs dat zelftesten een nuttig instrument zijn om binnen de maatschappij besmettingen met het coronavirus op te sporen bij mensen zonder symptomen. We betreuren het dan ook dat deze strategie niet eerst werd uitgetest via een proefproject alvorens ze op grote schaal uit te rollen. We vragen de regering daarom om de impact van deze strategie nauwkeurig op te volgen en te evalueren en de resultaten openbaar te maken, zodat een breder debat over het nut ervan mogelijk wordt.

In de praktijk kan zo’n strategie enkel werken op voorwaarde dat de zelftesten voldoende betrouwbaar zijn én dat ze correct gebruikt worden door de consumenten. Dat laatste punt is uiteraard nauw verbonden met de informatie die de overheid en de apothekers hierover zullen verschaffen.

Betrouwbare testen?

Het FAGG heeft een lijst opgesteld van criteria waaraan de zelftests moeten voldoen om op de markt te mogen komen. Een goede zaak volgens ons, al betreuren we dat een studie naar de betrouwbaarheid van deze testen bij mensen zonder symptomen geen vereiste is. Nochtans is dat het doelpubliek volgens de regering. We eisen bovendien ook dat het FAGG de studies die de bedrijven indienen ter goedkeuring, alsook haar eigen evaluatie hiervan, openbaar maakt. Transparantie is noodzakelijk. Enkel zo kunnen zorgverleners en burgers de voor- en nadelen van zelftesten goed inschatten.

Negatieve zelftest ≠ vrijheid

Het grote publiek wil natuurlijk bovenal een zelftest die hen, bij een negatief resultaat, toelaat om “veilig” contact te hebben met iemand. Een negatieve test sluit echter niet helemaal uit dat je besmet bent. Het gaat dan om een vals negatief resultaat. De test geeft bovendien enkel een positief resultaat bij mensen die veel virusdeeltjes uitscheiden.Wie nog maar pas besmet is, zal vaak negatief testen. Ook wanneer je de test niet correct uitvoert, kan het resultaat negatief zijn. Daarom is het belangrijk om je ook na een negatieve zelftest aan alle voorzorgsmaatregelen, zoals een mondmasker dragen en afstand bewaren, te houden.

Informatie is cruciaal

Een duidelijke voorlichtingscampagne is dan ook absoluut aan de orde. Burgers moeten weten voor welke doeleinden deze tests kunnen worden gebruikt, hoe ze moeten worden gebruikt, hoe betrouwbaar ze zijn voor mensen zonder symptomen, wat de voor- en nadelen zijn, welke maatregelen ze moeten nemen in geval van een positieve of negatieve test, enzovoort.

Het stemt ons alleszins tevreden dat de zelftesten uitsluitend te verkrijgen zullen zijn in de apotheek. Apothekers zijn immers het best geplaatst om kwaliteitsvolle informatie mee te geven aan de consumenten. Al moeten we hier wel een kanttekening maken. Uit onze mystery shopping in 2019 bij meer dan 100 apothekers bleek immers dat apothekers in 7 op de 10 gevallen de zelftests voor hiv of darmkanker meegaven zonder hier de nodige vragen over te stellen of de juiste informatie te geven. We roepen apothekers dan ook op om hun rol als zorg- en informatieverstrekkers met de nodige zorgvuldigheid te vervullen.

Maximumprijs gevraagd

Aangezien de regering zelftests promoot als een instrument voor een nationale strategie om de verspreiding van het virus te beperken, vinden wij het ten slotte van essentieel belang dat zij een maximumprijs oplegt, zodat deze tests voor iedereen toegankelijk zijn.

Meer over deze zelftesten vind je in ons uitgebreid dossier.

Naar het dossier zelftesten COVID-19

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

15 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/04/2021

vrouw zelftest gedaan negatief (zal wel allergie zijn dan)
dag later opnieuw zelftest negatief => toch maar naar dokter gebeld
Test in centrum POSITIEF
na 3 dagen, en dus positief en ziek, nog eens een zelftest gedaan => negatief ????
wij hechten er geen geloof meer in.

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/04/2021

Zelftest werkt vlot. Goede bijsluiter is wel vereist. In de apotheek waar ik ze koop had de apotheekster er een eigen, duidelijke handleiding bij gedaan.
Zeker een handige tool om in geval van twijfel toe te passen. Dat bracht bij ons ook aan het licht dat we corona hadden , dit enkel met klachten van vermoeidheid en verder geen van de beschreven symptomen. Zeker niet van die aard dat je een arts raadpleegt.

Persoonlijk vind ik dat mensen die kiezen voor een zelftest er bewust mee omgaan. Zeker niet dat het een vrijgeleide zou zijn om coronamaatregelen niet toe te passen. Diegene die er niet mee begaan zijn gaan ook niet de moeite nemen om zichzelf niet testen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

12/04/2021

Mijn partner zat met een verkoudheid maar wilde via een zelftest corona uitsluiten. Bij de apotheker overtuigden ze hem dat 1 zelftest geen waarde had, hij moest er 2 kopen zodat hij na 4 dagen een 2e test kon doen. Totaalbedrag 21,50 euro. Erover vonden wij!

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/04/2021
, Gereageerd:

Wie nog maar pas besmet is, zal vaak negatief testen. Daarom de tweede test. Bekijk het zo: een éénmalig bezoek aan de dokter kost meer (aan de maatschappij). Zelftesten worden niet terugebetaald... En als iedereen met een verkoudheid ineens naar de dokter loopt in volle coronatijden, raakt het gezondheidssysteem overbelast. Hopelijk is alles in orde met je man!

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/04/2021

De meeste die achter die zelf test staan zijn mensen die het niet te nauw nemen met de corona regels en zo gaan trachten om als ze negatief getest hebben te kunnen fuiven

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021

ook de schrijver van dit artikel heeft geen besef van statistiek. De zelftest heeft een sensitiviteit van 80%. Dit betekent absoluut niet dat een op de 5 die negatief test toch nog positief zou zijn. Dit hangt af van de positiviteit in de bevolking. Vandaag is dat ongeveer 1%. Dus 1 op de 100 is ongeveer besmet. Iets minder zijn ook nog besmettelijk. Berekend voor deze faze van de pandemie geeft dat dan dat 1 op de 500 die negatief test in werkelijkheid toch postief is. Dit is dus een bijzonder kleine kans.
Dit is ook logisch: als 1 op de 100 besmet is, haalt die zelftest de meeste gevallen er uit, en slechts enkelen niet. Die dan ook nog op dat moment (nog) niet besmettelijk zijn. berekening door rector UGent Rik Vandewalle: twitter.com/.../1

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/04/2021
, Gereageerd:

Beste Peter, bedankt voor je commentaar, je opmerking is inderdaad terecht, in het dossier zelf was deze fout er gelukkig niet in geslopen. We hebben onze tekst inmiddels aangepast, zie ook via deze link:https://bit.ly/2Q3xNff  en in het dossier meer verduidelijking toegevoegd ivm de impact van de prevalentie op negatieve predictieve waarde: https://bit.ly/3tjf66m   ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/04/2021

Waarom zou je een zelftester kopen als je op voorhand weet dat het niet betrouwbaar is en je vervolgens met een vals gevoel opzadelt. Weggegooid geld denk ik dan. Trouwens is toch ook maar een momentopname. Als ik me ziek voel, zal ik wel naar mijn huisarts gaan. Men zou veel beter de mensen sensibiliseren om gezond te leven en te bewegen. Ook in tijden van een ‘lockdown’ kan dat perfect om je weerstand op peil te houden. Hoe lang gaat men dit circus nog volhouden? Het enige waar de politiek op blijft inzetten is angst veroorzaken en dat is in mijn ogen verre van constructrief!

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/04/2021

zoals een zwangerschapstest aankopen anoniem moet blijven om een vrouw in een moeilijke situatie te kunnen beschermen , zo zou in belgie net als in de ons andere omringende landen de koper van een zelftest moeten anoniem zijn. want eenmaal in een computer , ben je na zelfs na 100 jaar aanspreekbaar.

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/04/2021

die zelftest gaan niet de oplossing zijn en die vaccin ook niet straks zitten we met 50 varianten , de enige oplossing is 2 maand quarantaine voor heel het land en de grenzen gesloten houden, je moet daarvoor geen virus expert zijn voor dat te weten .
kijk gewoon eens naar China en Nieuw-Zeeland hoe ze het daar doen , hier maken ze er een politiek spelletje van

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021
, Gereageerd:

U hebt 100 % gelijk.

"Dit had ik al maanden geleden gezegd, meerdere malen aan de ministers, is nog te veel om reageren! "1x keer drastische maatregelen nemen. Niet de mensen hoop geven, dat ze zelfs niet weten hoe de situatie escaleert.
Ik word er depressief van, van heel de regering!!

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/04/2021

Volledig akkoord met dit artikel. Ik vrees ook dat bij positieve test, personen zich niet zullen melden...
Waar ik ook vragen bij heb is, indien zo'n test een middel zou zijn om meer vrijheden te verwerven, de vraag is, hoe kan de juistheid gecontroleerd worden. Naar mijn weten (tot nu toe) staat er geen naam of datum op die test waardoor fraude bijna onherroepelijk zal zijn. Hiermee bedoel ik dat een negatieve test gewoon doorgegeven zou kunnen worden? Vergis ik mij?

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/04/2021
, Gereageerd:

Hallo Marcel, jammer genoeg zijn die zelftesten op vele fronten niet waterdicht. Het hangt heus niet alleen af van de eerlijkheid van de gebruiker, het resultaat van zo’n test, of het nu om een gewone serologische test of om een zelftest gaat, geeft dus aan of er antistoffen tegen SARS-CoV-2 in je bloed aanwezig zijn. Is dat het geval, dan ben je besmet geweest. Maar dat is helaas ook het enige wat je uit zo’n test kunt afleiden. De test geeft niet aan of je momenteel besmet bent met het coronavirus: daarvoor is een moleculaire test of een antigeen test nodig.  Het zou je dus een vals gevoel van veiligheid kunnen geven. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

06/04/2021

enkel te koop in de apotheek is weer het monopolie voor de reeds goed verdiende apotheken aan covid het laatste jaar.

Meld je aan om toegang te krijgen.

08/04/2021
, Gereageerd:

Beste Bernard, wij zijn in elk geval tevreden dat de zelftesten uitsluitend te verkrijgen zullen zijn in de apotheek. Apothekers zijn immers het best geplaatst om kwaliteitsvolle informatie mee te geven aan de consumenten. We roepen apothekers dan ook op om hun rol als zorg- en informatieverstrekkers met de nodige zorgvuldigheid te vervullen, vooral nu er een duidelijke voorlichtingscampagne ontbreekt. ^An 

Community

Voeding en Gezondheid

banner

Gerelateerde discussies