Nieuws

Europa doet te weinig tegen hormoonverstoorders

06 juli 2017
hormoonontregelaar

Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de criteria om zogenaamde hormoonverstorende stoffen te identificeren. Gezien de gezondheidsrisico’s van deze stoffen vinden wij het akkoord een erg mager beestje.

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die het menselijke hormoonsysteem beïnvloeden en negatieve effecten op ons bio-organisme of dat van onze nakomelingen kunnen hebben. Ze worden onder meer in verband gebracht met voortplantingsproblemen, een verhoogd risico op hormoongerelateerde kankers, diabetes en zwaarlijvigheid. Toch zijn deze stoffen alomtegenwoordig in ons dagelijks leven: ze zitten in voedingswaren, schoonmaakproducten, verpakkingsmaterialen, cosmetica … Recente studies schatten de gezondheidskosten door blootstelling aan hormoonverstoorders in Europa op maar liefst 163 miljard euro per jaar

Pover voorstel

Europese  reglementering voor deze stoffen blijft al jarenlang achterwege. Er bestonden op Europees niveau niet eens criteria om te bepalen of een chemische stof al dan niet bestempeld kon worden als hormoonverstorend. Na jarenlange discussies presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor de identificatiecriteria aan de vertegenwoordigers van de lidstaten. 

Het probleem met dit voorstel was dat er een veel te hoge bewijslast wordt opgelegd om aan te tonen dat  hormoonverstorende stoffen schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid hebben. Terwijl we toch mogen verwachten dat Europa het voorzorgsprincipe hanteert in zaken van volksgezondheid. Bovendien gelden de criteria alleen voor hormoonverstoorders in pesticiden en biociden, én worden er zelfs daarop heel wat uitzonderingen gemaakt.

Wat doet onze regering?

450 000 Europese burgers ondertekenden een petitie waarmee de lidstaten werden opgeroepen om niet in te stemmen met het voorstel van de Commissie. Ook drie gerenommeerde, internationale onderzoeksinstituten gespecialiseerd in endocrinologie luidden de alarmbel. Toch waren er niet voldoende lidstaten om tegen te stemmen. Ook België legde zich neer bij het voorstel.

We kunnen nu alleen maar hopen dat het Europees Parlement alsnog het voorstel naast zich neerlegt. Maar vooral dat België het voorbeeld volgt van landen als Zweden, Denemarken en Frankrijk, die zelf strengere regels uitwerken.