Nieuws

Hartscreening bij jonge sporters: nieuw rapport voedt scepticisme

25 april 2016
Hartscreening bij jonge sporters

Wij staan sceptisch tegenover systematische hartscreening bij jonge sporters. Deze boodschap herhalen we sinds 2012. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceerde in 2015 eveneens een negatief advies hierover, en ook het gerenommeerde British Medical Journal nam deze visie over.

Af en toe worden we opgeschrikt door nieuws over plotse hartstilstand bij jonge sporters. Dat is dramatisch, maar al bij al uitzonderlijk. De grote meerderheid jonge sporters zal uit een veralgemeende hartscreening geen voordeel halen.

KCE en BMJ zijn het eens met ons

Het klassiek sportmedisch onderzoek (bevraging en lichamelijk onderzoek) is niet geschikt om bij jonge sporters vast te stellen of ze een verhoogd risico lopen op plotse hartdood. Het geeft te veel onterecht verontrustende alsook onterecht geruststellende resultaten. Daarom pleiten sommigen voor een aanvullend electrocardiogram (ECG).

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zijn er geen overtuigende bewijzen dat een ECG tot betere resultaten leidt, terwijl jongeren wel worden blootgesteld aan mogelijke negatieve gevolgen. En dat zonder dat de kans op een plotse hartdood vermindert.

Verder bevestigt de studie van het KCE dat plotse hartdood bij jongeren zeldzaam is. Het onderzoek, dat een jaar geleden werd gepubliceerd, wordt nu gesteund door het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Britisch Medical Journal (BMJ)

Screening: blind geloof versus feiten

Spil van de screening waarvan steeds sprake is het ECG in rust. Bij mensen met bepaalde klachten heeft dat onderzoek bewezen nut, maar dat is niet het geval bij klachtenvrije en a priori gezonde personen. Er is blijkbaar een blind geloof in de voordelen van ECG-screening -  dat misschien een enkeling het leven kan redden - maar ook risico's inhoudt:

  • Vele jongeren worden bestempeld als mogelijk belast met een hartprobleem (wellicht meer dan 10% van de gescreenden) 
  • Diagnose van reële afwijkingen  die echter niet noodzakelijk kwalijke gevolgen zouden hebben 
  • Opleggen van nutteloze - en mogelijk schadelijke - behandelingen aan sommigen  
  • Talloze jongeren onnodig van sport afhouden  

Een vraag die reeds leeft sinds 2012… 

In 2012 opperden diverse sportclubs en -federaties dat ze al hun jonge leden vanaf 14 of zelfs 12 jaar een ECG wilden opleggen. Reeds toen hadden we hierbij bedenkingen.

Begin 2013 kwamen we hierop terug, n.a.v. een Advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Deze stelde vast dat het bewijs voor een systematische screening onvoldoende eenduidig is, maar wou die toch in overweging nemen, omdat er "een maatschappelijk en/of professioneel draagvlak aanwezig is". Een volgens ons onzuiver argument: men moet eerst en vooral bewijzen dat screening meer goed dan kwaad doet!  

Hopelijk kan het nieuwe rapport van het KCE de overheid nu toch overtuigen om onze visie te volgen en onnodige en potentieel schadelijke screeningsinitiatieven tegen te houden.