Nieuws

Covid-19: verwarring over AstraZeneca schaadt vertrouwen in vaccins

08 april 2021

Dat is het resultaat van onze 10e Covid-enquête. Hieruit blijkt dat slechts een derde van de bevolking meent goed of zeer goed geïnformeerd te zijn over de vaccins. Een lichtpuntje is wel dat in vergelijking met onze enquête van januari meer Belgen bereid zouden zijn om zich te laten vaccineren. 

Als zij volgende week een uitnodiging krijgen om zich te laten vaccineren, zegt 47 % van de 1000 Belgen die wij van 26 tot 30 maart 2021 hebben bevraagd, zeker te zullen gaan (een stijging met 7 % ten opzichte van onze enquête in januari) en 27 % zegt waarschijnlijk te zullen gaan. Daarentegen zal 15 % dat waarschijnlijk niet doen en 11 % zeker niet.

Waarom zouden deze mensen niet op de uitnodiging ingaan? Meer dan de helft van de respondenten die twijfelen, zegt bang te zijn voor mogelijke bijwerkingen, bijna 2 op de 10 Belgen staan wantrouwig tegenover bepaalde vaccins en 1 op de 6 heeft geen vertrouwen in het proces om het vaccin te ontwikkelen/goed te keuren.

Negatief effect van de AstraZeneca-kwestie 

In onze opiniepeiling geven de Belgen aan dat de verwarring rond het AstraZeneca-vaccin een negatieve invloed heeft op hun vertrouwen, niet alleen in dit vaccin (57 %), maar ook in andere Covid-19-vaccins (41 %).

En de laatste ontwikkelingen in de AstraZeneca-zaak zullen dit vertrouwen wellicht niet versterken.

Niet goed geïnformeerd? Raadpleeg ons vaccindossier

Een andere interessante conclusie uit onze enquête is dat slechts 1 op de 3 Belgen zich goed of zeer goed geïnformeerd voelt over de Covid-19-vaccins. Uit ons onderzoek blijkt echter dat hoe beter de mensen zich geïnformeerd voelen, hoe meer zij bereid zijn om zich te laten vaccineren.

Hierbij herinneren we jou graag aan ons belangrijke dossier "Coronavaccins".

NAAR HET VACCINDOSSIER

Een vaccinatiepaspoort? Ja, maar...

We hebben de Belgen ook gevraagd naar hun mening over het vaccinpaspoort. Over het algemeen zijn zij daar voorstander van, maar 37 % van de respondenten vreest wel dat hun opgeslagen persoonlijke gezondheidsgegevens voor andere doeleinden dan de pandemiebestrijding zullen worden gebruikt. En meer dan de helft vreest dat het paspoort een oneerlijk onderscheid zal maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Om dergelijke discriminatie te voorkomen, vragen wij de overheid om de PCR-tests voor reizen gratis te maken voor wie niet de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. In onze opiniepeiling gaan meer dan 6 op de 10 Belgen akkoord met dit verzoek.