Nieuws

Waarom je altijd een bewijsstuk van je tandarts of dokter moet krijgen

06 september 2023
Arts bezorgt bewijsstuk aan patiënt

Veel artsen geven geen bewijsstuk mee als ze hun rekening elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds. Nochtans is dat een wettelijke verplichting. Het bewijsstuk heb je nodig voor eventuele terugbetaling door een aanvullende verzekering. Het is ook nuttig om te checken of er geen supplementen zijn aangerekend.

Kreeg jij bij je laatste bezoek aan de tandarts of dokter een bewijs mee van wat je betaalde en waarvoor precies? Veel kans van niet. Zo’n bewijs is nochtans verplicht, maar in de praktijk stappen behoorlijk wat mensen de consultatieruimte buiten zonder enig document, zo blijkt uit meerdere getuigenissen en een rondvraag die we enkele jaren geleden deden.

Verplichting van de arts om een bewijsstuk af te leveren

Vroeger kreeg je standaard een papieren getuigschrift voor verstrekte hulp mee bij je arts. Nu sturen veel artsen en tandartsen het getuigschrift elektronisch door naar het ziekenfonds. Je betaalt dan nog steeds het volledig bedrag, maar de terugbetaling gebeurt volledig automatisch, zonder dat je daar als consument zelf nog iets voor moet doen (eAttest). Daarnaast rekenen steeds meer (tand)artsen je alleen nog het remgeld en eventuele supplementen aan, de zogeheten derdebetalersregeling. Ze sturen de rest van de rekening dan elektronisch door naar het ziekenfonds (eFact).

In dit elektronische circuit is elke arts, of het je huisarts is, een tandarts, oogarts, radioloog of andere specialist, verplicht je een bewijsstuk te bezorgen, soms ook wel ontvangstbewijs of ontvangstbevestiging genoemd. Zo’n bewijsstuk is ook verplicht wanneer een arts je niet-terugbetaalde prestaties aanrekent. Op het niet-uitreiken van het verplichte bewijsstuk staan voor de arts boetes die kunnen oplopen tot € 5 000.

Welke informatie moet op het bewijsstuk staan?

Volgens de website van het Riziv moeten de volgende elementen op het bewijsstuk vermeld staan:

  • Het werkelijk betaalde bedrag
  • Per prestatie (nomenclatuurnummer):
    • het bedrag van het officiële tarief
    • het bedrag dat je als supplement hebt betaald
    • het bedrag dat rechtstreeks aan het ziekenfonds wordt gefactureerd (bij derdebetalersregeling)
  • De niet-terugbetaalbare verstrekkingen, met voor elke verstrekking de omschrijving en het te betalen bedrag

Hieronder zie je een voorbeeld van een bewijsstuk:

 

 

Hoewel het om een verplicht bewijsstuk gaat, is er jammer genoeg geen eenvormig standaardmodel dat alle artsen moeten gebruiken. Of je eventuele supplementen zo kunt aflezen of zelf moet berekenen, hangt af van het type document waarmee je tandarts of dokter werkt. Soms vermelden artsen ook niet alle wettelijk verplichte elementen.

Waarom je een bewijsstuk nodig hebt

Het bewijsstuk moet je niet indienen bij het ziekenfonds, maar je hebt het wél nodig bij eventuele extra verzekeraars die kosten dekken voor dokterskosten of tandzorg of in het geval van een arbeidsongeval.

Bovendien is de informatie erop nuttig voor je persoonlijke administratie: het helpt je om het overzicht te bewaren van de aangerekende prestaties, maar ook om de terugbetaling door het ziekenfonds op te volgen en te checken of je al dan niet een supplement betaalde.

Interessant om te weten: in geval van derdebetalersregeling mag je tandarts geen ereloonsupplementen aanrekenen. Het bewijsstuk geeft je als patiënt de mogelijkheid om te checken of dat inderdaad niet gebeurde.

Vooral bij derdebetalersregeling ziet het Riziv het bewijsstuk als een instrument om de patiënt te sensibiliseren en te responsabiliseren rond de kosten van geneeskundige verzorging. Je betaalt dan immers alleen het remgeld en eventuele supplementen, maar krijgt via het bewijsstuk wel zicht op het bedrag dat het ziekenfonds rechtstreeks aan je arts betaalt.

Hoe kun je een bewijsstuk verkrijgen?

Werkt je arts digitaal of rekent hij niet-terugbetaalde prestaties aan, dan is hij verplicht je op het eind van de consultatie een bewijsstuk te bezorgen

Geeft je arts het bewijsstuk niet uit eigen beweging, aarzel dan niet om erom te vragen. Het is gratis, en je hebt er altijd recht op.

Je arts kan je het bewijsstuk ook elektronisch bezorgen, op voorwaarde dat je daarvoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven. De elektronische verzending mag bovendien enkel gebeuren via de eBox of een beveiligd uitwisselingssysteem met een gelijkwaardig veiligheidsniveau. Zo leveren veel huisartsen het bewijsstuk af via Helena, een platform voor het delen van gezondheidsgegevens, zonder dat expliciet aan jou mee te delen. Als je denkt geen bewijsstuk gekregen te hebben, daar best even checken.