Nieuws

Transparantie over de kwaliteit van ziekenhuizen: mijlpaal bereikt!

07 mei 2015

De Vlaamse overheid heeft de inspectieverslagen van een eerste reeks ziekenhuizen actief online gepubliceerd. Daarmee kiest zij voor het eerst voor volledige transparantie, iets wat wij al lang vragen. In een speciaal dossier hebben wij de informatie wel bevattelijker gemaakt voor u als gewone consument.

Bent u benieuwd naar de eerste vaststellingen van deze inspecties?

Transparantie: een mijlpaal

Zorginspectie,  een agentschap van de Vlaamse overheid, heeft voor het eerst actief de inspectieverslagen openbaar gemaakt van 18 ziekenhuizen (een vijfde van alle ziekenhuizen). Wij juichen toe dat de Vlaamse overheid hiermee resoluut voor transparantie kiest, want het is iets waar wij al langer voor strijden. Vorig jaar wisten wij nog meer dan 36 000 personen te mobiliseren om die eis kracht bij te zetten.

Ons online dossier met samenvatting van de resultaten

De inhoud van de verslagen van de Vlaamse overheid hebben wij op een bevattelijke manier samengevat voor de gewone consument in een speciaal dossier. 
Naast de voornaamste eerste vaststellingen en trends, bevat dit dossier ook een duidelijk overzicht van de ziekenhuizen waar de inspecteurs reeds ernstige inbreuken en/of belangrijke werkpunten vaststelden. 
Op die manier beschikt u als patiënt over informatie om uw ziekenhuis bewuster te kiezen, want de verschillen in kwaliteit kunnen groot zijn. 

Jaarlijkse inspectie van ziekenhuizen

De Vlaamse overheid inspecteert elk jaar de ziekenhuizen. Ze is immers verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van zorg. De inspecties willen een beeld geven van de dagdagelijkse realiteit op de werkvloer. Daarom gebeuren ze onaangekondigd: elk ziekenhuis krijgt onverwachts verschillende inspecteurs op bezoek. De jaarlijkse inspecties stimuleren eveneens de kwaliteit van de ziekenhuizen.

Elk jaar is een ander zorgtraject aan de beurt. In 2014 was dat de chirurgische zorg. Dit jaar was het de beurt aan de spoedgevallendienst, intensieve zorgen, de ziekenhuisapotheek en een selectie van niet-chirurgische verpleegafdelingen – het zogenaamde “internistische zorgtraject”. 

In sommige ziekenhuizen zijn er tekortkomingen vastgesteld die een risico vormen voor de patiënt. Soms gaat het om een ernstig risico of zijn er meerdere tekortkomingen, waardoor er een extra inspectie nodig is. In andere gevallen zijn de inbreuken van iets minder ernstige aard, en vormen ze belangrijke werkpunten.