Nieuws

Petitie ziekenhuizen vergelijken: 36 300 ondertekenaars

18 april 2014
petitie

Maar liefst 36 300 mensen ondertekenden onze petitie om te vragen dat alle ziekenhuizen hun zorgkwaliteit meten en de overheden alle resultaten publiek maken op een centrale website. Op deze Europese Dag van de Patiëntenrechten overhandigen we die eis aan de bevoegde ministers.

Iedereen moet kwaliteitsvolle zorg kunnen krijgen. Cijfers tonen echter aan dat de verschillen in kwaliteit tussen de ziekenhuizen groot zijn. Bovendien is het voor u vandaag een raadsel hoe en op welke gebieden een ziekenhuis presteert. Nochtans hebt u het recht om dat te weten.

Ook al is er sinds wij onze petitie hiervoor startten (november 2013) reeds het een en ander veranderd, veel concrete resultaten zijn er vandaag jammer genoeg niet. 

Vlaanderen: stappen in de goede richting

In Vlaanderen werd een samenwerkingsproject opgestart tussen de overheid en de sector, waarin een beperkt aantal domeinen wordt beoordeeld. Alhoewel deelname vrijwillig is, tekenen de meeste ziekenhuizen in op het project. Ziekenhuizen worden gestimuleerd om hun resultaten te publiceren op hun website. Wij vinden het positief dat al meer ziekenhuizen uit eigen beweging hun resultaten online zetten. 

... maar nog werk aan de winkel

Toch heeft de burger nog altijd geen instrument om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken. Een centrale website, ontwikkeld en onder toezicht van de overheid, is noodzakelijk. Immers, wij stellen vast dat er enkele ziekenhuizen zijn die hun resultaten zeer selectief publiceren: ze rapporteren over slechts enkele indicatoren en zwijgen over andere. Bovendien rapporteren ziekenhuizen op een verschillende manier. Te vaak is de informatie niet op maat van de patiënt of heeft de uitleg die sommige centra geven bij de resultaten veel weg van reclame. Verder blijkt uit onderzoek van De Standaard (17/3) ook dat vooral de ziekenhuizen die mooie cijfers halen kiezen voor transparantie.

Nog een lange weg te gaan voor de rest van België

In Wallonië beweegt er wel wat op het gebied van kwaliteit, tot concrete resultaten heeft dat nog niet geleid. De regering keurde al een kwaliteitsplan goed, maar op de te meten indicatoren is het nog wachten. De slechtste leerling in de klas is Brussel: deze regio kan niet eens een plan voorleggen. Hier moet dringend verandering in komen!