Nieuws

Hoe lang nog vrij spel voor privéklinieken?

01 juli 2014
hoe lang

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vraagt een wettelijk kader voor private oogklinieken, net als wij eerder deden. Momenteel bestaat er immers geen officiële controle op de veiligheid en de kwaliteit van zorg in privéklinieken.

Niet alle ingrepen gebeuren binnen de muren van een ziekenhuis. Zo kiezen heel wat patiënten voor een laserbehandeling tegen bijziendheid of een inplanting van een nieuwe lens in een gespecialiseerde oogkliniek, een groeiende markt. De overheid heeft echter weinig tot geen zicht op de veiligheid en de kwaliteit van zorg in zulke privéklinieken; deze centra moeten zich geeneens officieel registreren!

In een nieuwe studie publiceert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) daarom enkele aanbevelingen over privéklinieken die enorm overeenstemmen met onze eigen eisen: een wettelijk kader met een verplichte registratie, officiële kwaliteitsinspecties en transparantie van de resultaten.

Gezondheidszorg met twee snelheden

Daarnaast is het KCE ook bezorgd over de overstap van heel wat artsen van de algemene ziekenhuizen naar de privésector en de resulterende wachtlijsten. Ons eigen onderzoek toonde inderdaad aan dat een patiënt minder lang moet wachten op een afspraak in de gespecialiseerde oogklinieken: we noteerden een gemiddelde wachttijd van 29 dagen, tegenover 61 dagen in de algemene ziekenhuizen. In 10 % van de ziekenhuizen werd trouwens onmiddellijk doorverwezen naar een privépraktijk.

Dit doet ons vrezen voor een gezondheidszorg met twee snelheden, waarbij de duurdere commerciële sector de klassieke ziekenhuissetting voorbij holt en meer gegoede patiënten sneller zorg krijgen dan de meer kwetsbaren.

Transparant kostenplaatje

Tot slot vraagt het KCE dat oogklinieken de patiënt voldoende informatie geven, vooral over het prijskaartje, zodat deze een weloverwogen keuze kan maken. Uit ons onderzoek bleek al dat transparantie over de tarieven nog vaak te wensen overlaat, zowel in privé- als in algemene ziekenhuizen, en we kunnen deze eis dan ook alleen maar ondersteunen.