Nieuws

Vlaamse minister van volksgezondheid heeft geluisterd naar onze eis

18 december 2014
vlaamse minister

De Vlaamse minister van volksgezondheid Vandeurzen heeft zich geëngageerd om tegen de lente van volgend jaar een website te ontwikkelen om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken. Daarmee toont de minister dat hij onze petitie van vorig jaar daarover heel ernstig heeft genomen.

Vorig jaar overhandigden wij meer dan 36 300 handtekeningen van burgers aan de betrokken ministers, met de vraag een website te ontwikkelen om de kwaliteit van ziekenhuizen te vergelijken.  In Vlaanderen nam minister van Volksgezondheid Vandeurzen deze vraag heel ernstig: in de lente komt die website er!

Deze webstek zal voor alle deelnemende ziekenhuizen - het is een vrijwillig project - de resultaten van een reeks kwaliteitsindicatoren publiceren. Burgers zullen de kwaliteit van zorg binnenkort dus écht kunnen vergelijken. Nu al vermelden heel wat centra informatie over de kwaliteit op hun webstek, maar dit gebeurt op een sterk verschillende manier, dikwijls niet op maat van de patiënt, en soms zelfs op een misleidende manier. 

De nieuwe tool zal geen vergelijkende informatie over de inspectieresultaten van de ziekenhuizen bieden. Daarvoor kunt u wel terecht op onze eigen onlinemodule.

Uiteraard zullen wij de ontwikkeling van de nieuwe website van nabij opvolgen.  Vooralsnog werd in Brussel, noch in Wallonië een dergelijk initiatief genomen. Wij roepen de bevoegde ministers dan ook op om hier dringend werk van te maken.