Nieuws

Terugbetaling psychologen: nieuwe regeling

21 december 2018

Vanaf maart zou de terugbetaling van sessies bij een klinisch psycholoog eindelijk van start gaan. Maar pas op: niet iedereen kan hiervan genieten, je kunt niet bij eender welke psycholoog terecht, en het aantal sessies is beperkt.

Eerder dit jaar kondigde minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan dat consultaties bij een klinisch psycholoog zullen worden terugbetaald. De praktische kant is ondertussen uitgewerkt en de regeling zal hoogstwaarschijnlijk in maart 2019 in werking treden.

Belangrijk om te weten: niet iedereen zal van deze terugbetaling kunnen genieten. En je kunt hiervoor niet bij eender welke psycholoog terecht … Het gaat om een experiment wat zal aflopen en geëvalueerd worden op 31.12.2022. 

Dat roept ongetwijfeld vragen op. Enkele antwoorden:

 

Hoeveel bedraagt de terugbetaling? 

Je betaalt € 11 per sessie uit eigen zak. Ter plekke te betalen, rechtstreeks aan de psycholoog. De overheid past de rest bij. Je moet dit niet eerst voorschieten. 

 

Hoeveel sessies worden terugbetaald? 

Het aantal sessies is beperkt tot vier sessies, verlengbaar met nog vier sessies

Is dat genoeg? Misschien. 

De terugbetaling is bedoeld voor “eerstelijnszorg”, dat wil zeggen voor het detecteren van psychische problemen en voor een kortdurende behandeling van milde tot matige psychische klachten zoals depressieve gevoelens, angst en burn-out ... Een proefproject in Vlaanderen wees uit dat er op een aantal sessies tijd al heel wat bereikt kan worden. 

Wie met ernstige psychische problemen aanklopt in de eerste lijn, en een langer durende behandeling nodig heeft, zou meteen verwezen moeten worden naar het meest geschikte gespecialiseerde zorgaanbod.

Heb je na die acht sessies toch nog nood aan meer begeleiding? Dan kun je eventueel terecht bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Dat kost meestal ook € 11 per sessie (dankzij subsidies), maar je komt mogelijk op een wachtlijst. 

Je kunt de begeleiding ook voortzetten in een privépraktijk, maar dan betaal je de volle pot.

 

Kan ik terecht bij eender welke klinisch psycholoog? 

Neen. Die vind je via je huisarts. Meer zelfs, je móét eerst naar de huisarts (of een psychiater) om een doorverwijzing naar een klinisch psycholoog te krijgen. Anders krijg je de terugbetaling niet. 

De psycholoog moet aangesloten zijn bij een zorgnetwerk verbonden aan een psychiatrisch ziekenhuis. En hij moet een contract hebben afgesloten met het RIZIV. 
In maart 2019 zal het RIZIV de eerste overeenkomsten met de psychologen afsluiten. 

 

Waarom moet ik eerst naar de huisarts? 

Een mogelijk voordeel is dat de huisarts kan inschatten welke psychologische hulp je nodig hebt. Misschien ben je al geholpen met enkele eenvoudige adviezen, een informatiesessie of een zelfhulpprogramma. Een huisarts heeft ook een globaal zicht op je gezondheid en medicatiegebruik

Een nadeel is dat de drempel naar psychologische hulp wordt verhoogd: niet iedereen wil zijn problemen bespreken met zijn huisarts. Wij menen dat patiënten ook rechtstreeks toegang tot een psycholoog moeten kunnen krijgen, op voorwaarde dat die een opleiding eerstelijnspsychologie heeft gevolgd. 

 

Komt iedereen in aanmerking? 

Helaas niet. Alleen volwassenen tussen 18 en 64 jaar hebben recht op de terugbetaling. 65-plussers en kinderen komen niet in aanmerking. 

Vanwaar de beperking? Het budget bedraagt 22,5 miljoen euro en dat is veel te weinig. Het staat in schril contrast met de 300 miljoen euro die volgens sommige studies nodig zijn om eerstelijnshulp goed te organiseren. 

Stof tot nadenken: volgens cijfers van de Christelijke Mutualiteit werd in 2016 bijna 90 miljoen euro uitgegeven aan antidepressiva, terwijl niet al deze patiënten antidepressiva echt nodig hebben ...

Minister De Block zegt wel dat ze het budget voor eerstelijnszorg wil optrekken. 

 

Steun Test Aankoop in de verdediging van de consumenten

Meer dan 300 000 personen net als jij helpen ons dagelijks de belangen te verdedigen van ALLE consumenten. Om deze missie in alle onafhankelijkheid te volbrengen, rekent Test Aankoop, dat niet gefinancierd wordt door ondernemingen of de overheid, op de steun van zijn abonnees.

 

Elk jaar voeren we meer dan 5 000 testen uit van producten en diensten in onafhankelijke laboratoria, nemen we exclusieve enquêtes af, geven we praktische en juridische adviezen op maat, ondersteunen wij leden bij geschillen met een bedrijf of een organisatie, bemiddelen we bij de openbare en internationale instanties en voeren we campagnes met als bedoeling om jouw stem, de stem van de consument, te laten horen!

 

Door abonnee te worden van Test Aankoop help je ons om verder de rechten te verdedigen in een voortdurend veranderende consumptiemaatschappij.

 Word abonnee

Al geabonneerd? Meld je aan