Nieuws

Onwetenschappelijke uitschuiver van minister De Block

06 oktober 2015
onwetenschappelijke

Onze minister van Volksgezondheid noemt zich een groot voorstander van wetenschappelijk onderbouwd beleid. Haar beslissing om toe te geven aan de vraag van de firma BePharbel om meer geld voor haar geneesmiddel Neobacitracine staat nochtans haaks op dat principe. En de patiënt betaalt de rekening …

Wilt u weten hoeveel uw geneesmiddel kost, of er al dan niet een goedkopere variant bestaat en of het werkzaam en veilig is?

Neobacitracine (druppels) is een geneesmiddel op voorschrift dat bestaat uit een combinatie van twee antibiotica: neomycine en bacitracine. Op de bijsluiter staan heel wat bacteriële infecties vermeld waarvoor het geneesmiddel lokaal gebruikt kan worden, zoals in de neus bij een verkoudheid, bij infecties van het oog en het oor, wonden ...

Overbodig geneesmiddel

Voor een aantal van deze problemen heeft lokale behandeling met antibiotica echter geen zin. Aan het oog bijvoorbeeld heeft lokaal gebruik van antibiotica wel enig nut, maar daarvoor bestaan er veel betere middelen dan Neobacitracine. Twee antibiotica samen toedienen is voor dat soort infecties niet aangewezen en verhoogt het risico op nevenwerkingen. Bacitracine, en vooral neomycine, zorgen vaak voor allergische reacties.

Bovendien werkt het lokaal gebruik van antibiotica kiemen in de hand die resistent zijn voor antibiotica. Kort samengevat: we hebben geen nood aan dit geneesmiddel. In de meeste van onze buurlanden is het ook niet op de markt.

Negatief advies ...

Toch betaalt in ons land de verplichte ziekteverzekering Neobacitracine terug. Wellicht is dat zo omdat vroeger – helaas - minder belang gehecht werd aan de wetenschappelijke onderbouwing van terugbetalingsaanvragen. Toen de firma BePharbel dit jaar een hogere terugbetaling vroeg voor dit product wees de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) deze vraag resoluut af. Het nut van Neobacitracine is immers hoogst twijfelachtig. Dat de firma stelde het product van de markt te halen als ze niet meer geld krijgt voor haar product, vormt geen probleem voor onze gezondheidszorg, wel integendeel.

... maar minister overrulet

Het advies van de CTG is niet bindend. Tot onze grote verwondering volgde minister De Block het advies niet, hoewel zij zich een groot voorstander van geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen noemt. Een van de redenen die ze hiervoor aanhaalt is “de plaats van Neobacitracine in de medische praktijk”. Dat is gek, want het zou net een goede zaak zijn als dit product van de markt verdwijnt.

De populariteit van het geneesmiddel is zorgwekkend: in 2014 werden naar schatting zo’n 320 000 verpakkingen voorgeschreven en betaalden patiënt en ziekteverzekering samen ruim € 2,1 miljoen. Een verpakking Neobacitracine kostte € 6,94, sinds 1 oktober is dat € 9,43 (+36 %).

De patiënt betaalt

De minister wilde niet dat de ziekteverzekering opdraait voor de meerprijs die de firma vraagt. Daarom veranderde ze de terugbetalingsregels. Het bedrag dat u zelf moet betalen - het remgeld – stijgt van € 0,85 naar € 3,46 ( + 307 %).

Zo is iedereen tevreden: de firma verdient meer geld, de minister houdt hen te vriend, artsen kunnen het (waardeloze) geneesmiddel blijven voorschrijven. En de patiënt ... die betaalt de rekening.