Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Premieverhoging voor 160 000 CM-leden: wij stellen ons vragen

28 september 2018

28 september 2018

Zo’n 160 000 CM-leden in Vlaanderen die aangesloten zijn bij het Mediko-plan voor hun ambulante zorg, zullen vanaf volgend jaar een fors hogere premie moeten betalen. Wij stellen ons ernstige vragen bij deze eenzijdige wijziging van de voorwaarden van de polis.

Loont een extra verzekering voor tandzorg eigenlijk wel de moeite. Ontdek het in ons dossier tandzorgverkeringen

Naar dossier tandzorgverzekeringen

Heb jij indertijd ook ingetekend op het "Mediko-plan" van de Christelijke Mutualiteit? Dan verwachtte je wellicht dat deze extra verzekering het grootste deel van jouw uitgaven voor tandzorg, kinebehandelingen, thuisverpleging en je langverwachte hoorapparaat moeiteloos zou dekken. De premie zou bovendien niet stijgen met de leeftijd, iets wat met risicopremies wel het geval is, maar enkel worden verhoogd door indexering.

Gebrek aan visie en knowhow

Nog geen vier jaar na de lancering van deze extra verzekering komt de heer De Ruysscher, directeur verzekeringen bij de CM, reeds terug op deze beloftes. CM wijzigt eenzijdig de voorwaarden van het "Mediko-plan". Vanaf volgend jaar zal de premie fors omhoog gaan én zal er ook een franchise worden ingevoerd. Een evolutie die volgens hem met pijn in het hart is gebeurd en te wijten is aan onvoorzienbare omstandigheden.

Wij vinden dit eerder een duidelijke blijk van een gebrek aan visie en knowhow om de kosten in te schatten. Vier jaar na de start stelt men vast dat de premie "te goedkoop" was. Premie omhoog en franchise erbij. Op jaarbasis zou het verschil voor de consument kunnen oplopen tot 70 euro. 

Verzekeraars hebben wel degelijk het recht om hun premies te verhogen op basis van de medische index. Deze zou de reële evolutie van de kosten moeten weerspiegelen. Wat Christelijke Mutualiteit hier doet, gaat echter een stap verder, waardoor ze de toestemming heeft moeten bekomen van de Controledienst voor de Ziekenfondsen.

Beperkte dekkingen voor ambulante zorg

Hoe dan ook zijn wij in het algemeen niet gewonnen voor zulke extra verzekeringen voor ambulante zorgen die ziekenfondsen aanbieden. In 2016 moesten we bij een onderzoek concluderen dat hun dekking heel beperkt blijft. Wij stellen ons vragen bij de reële meerwaarde van dergelijke verzekeringen, en vinden veeleer dat de verplichte sociale zekerheid uitgebreid moet worden om te voorzien in de betaalbaarheid van alle noodzakelijke zorg.


Afdrukken Versturen via e-mail