Nieuws

Premieverhoging voor 160 000 CM-leden: belofte kan niet worden nagekomen

28 september 2018

Zo’n 160 000 CM-leden in Vlaanderen die aangesloten zijn bij het MediKo Plan voor hun ambulante zorg, zullen vanaf volgend jaar een fors hogere premie moeten betalen. Wij betreuren deze eenzijdige wijziging van de voorwaarden van de polis.

Loont een extra verzekering voor tandzorg eigenlijk wel de moeite. Ontdek het in ons dossier tandzorgverkeringen

Naar dossier tandzorgverzekeringen

Heb jij indertijd ook ingetekend op het "MediKo Plan" van de Christelijke Mutualiteit? Dan verwachtte je misschien dat deze extra verzekering het grootste deel van jouw uitgaven voor tandzorg, kinebehandelingen, thuisverpleging en je langverwachte hoorapparaat moeiteloos zou dekken. De premie zou bovendien niet stijgen met de leeftijd, iets wat met risicopremies wel het geval is, maar enkel worden verhoogd door indexering.

Verkeerde inschatting

Nog geen vier jaar na de lancering van deze extra verzekering komt de CM reeds terug op zijn belofte. CM wijzigt eenzijdig de voorwaarden van het "MediKo Plan". Vanaf volgend jaar zal de premie fors omhoog gaan én zal er ook een franchise worden ingevoerd. Een evolutie die volgens CM met pijn in het hart is gebeurd en te wijten is aan "onvoorzienbare omstandigheden". Het komt er blijkbaar op neer dat de medische kosten van wie in deze verzekering is gestapt, hoger liggen dan de CM had verwacht.

Vier jaar na de start stelt men dus vast dat de premie "te goedkoop" was. Premie omhoog en franchise erbij. Op jaarbasis zou het verschil voor de consument kunnen oplopen tot 70 euro.

Verzekeraars hebben wel degelijk het recht om hun premies te verhogen op basis van de medische index. Deze zou de reële evolutie van de kosten moeten weerspiegelen. Wat Christelijke Mutualiteit hier doet, gaat echter een stap verder, waardoor ze de toestemming heeft moeten bekomen van de Controledienst voor de Ziekenfondsen.

Beperkte dekkingen voor ambulante zorg

Hoe dan ook zijn wij in het algemeen niet gewonnen voor zulke extra verzekeringen voor ambulante zorgen die ziekenfondsen aanbieden. In 2016 moesten we bij een onderzoek concluderen dat hun dekking heel beperkt blijft. Wij stellen ons vragen bij de reële meerwaarde van dergelijke verzekeringen, en vinden veeleer dat de verplichte sociale zekerheid uitgebreid moet worden om te voorzien in de betaalbaarheid van alle noodzakelijke zorg.