Nieuws

Farmabedrijf Aspen in Italië veroordeeld voor extreme prijsverhogingen

20 oktober 2016
Aspen AGCM 5 millions €

Geneesmiddelenfabrikant Aspen heeft extreme prijsverhogingen doorgevoerd voor verschillende waardevolle kankermedicijnen, onder het dreigement ze van de markt te halen. Daarvoor kreeg het bedrijf in Italië een boete van 5 miljoen. Wij vragen dat in België ook wordt opgetreden, want deze laakbare praktijk kost onze sociale zekerheid naar schatting 2,8 miljoen extra per jaar.

In 2009 had farmabedrijf Aspen de commercialisatie van een aantal oude geneesmiddelen voor de behandeling van kanker overgenomen van de firma GSK. Enkele jaren later vroeg Aspen net als in de meeste Europese lidstaten ook in België een prijsverhoging aan om deze middelen - waarvan het alleenproducent is - weer rendabel te maken.

Chantagepraktijken pluimen de ziekteverzekering

Een prijsverhoging was in principe geen onredelijk verzoek, aangezien het ging om oude en vrij goedkope medicijnen, waarvan de prijs verschillende keren geblokkeerd was en ook enkele keren gedaald was door overheidsmaatregelen. In dit geval overschreed ze echter de grenzen van het aanvaardbare: afhankelijk van het geneesmiddel liep ze op van 500 tot 1 600 %.

Onder het niet mis te verstane dreigement dat de gevraagde prijs noodzakelijk was om “de bevoorrading van de Belgische patiënten niet in het gedrang te brengen”, zette de firma de Belgische overheid onder druk om haar aanvraag goed te keuren. Met als gevolg dat bijvoorbeeld voor een doosje Leukeran, dat voordien nog geen € 10 kostte, plots € 118 werd aangerekend.

Deze chantagepraktijken kosten onze sociale zekerheid naar schatting 2,8 miljoen euro extra per jaar, dat is maar liefst 960 % meer dan het oorspronkelijke budget.

Fikse boete in Italië

Na een klacht van onze Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo concludeert de Italiaanse mededingingsautoriteit AGCM nu dat het bedrijf misbruik heeft gemaakt van zijn dominante positie om onredelijke prijzen door te drukken. Aspen is de enige producent van de kankergeneesmiddelen in kwestie. In Italië werd de firma voor die ongeoorloofde handelwijze veroordeeld tot 5 miljoen euro boete.

Wij eisen eerlijke prijsafspraken in België

Ook in ons land mag een dergelijke chantage niet worden geduld. Wij willen dan ook dat de bevoegde instanties onderhandelen over nieuwe, redelijke prijsafspraken met de farmaproducent.

Meer weten over een geneesmiddel dat u voorgeschreven krijgt?