Dossier

Verzorging in het buitenland

01 oktober 2012
verzorging-in-het-buitenland

Erg weinig mensen laten zich over de grens verzorgen, maar het komt voor. Vaak onvoorzien, maar soms ook gepland. Hier is wat u moet weten.

Dringende medische zorgen

U bent op reis en hebt een onvoorzien medisch probleem? Goed om te weten is dat dringende medische zorg wordt terugbetaald op vertoon van de Europese Ziekteverzekeringskaart. Deze kaart is geldig in de landen van de EU, in Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein, en aan te vragen bij uw ziekenfonds.

  • Bij opname in een openbaar ziekenhuis legt u de kaart voor. Het ziekenhuis verrekent de kosten dan met een buitenlands ziekenfonds. U betaalt enkel het remgeld.
  • Krijgt u verzorging zonder dat u in een ziekenhuis moet overnachten, dan betaalt u op vertoon van de kaart in sommige landen helemaal niets. In andere moet u wel betalen. In dat laatste geval dient u de rekening ter plaatse in te dienen bij een ziekenfonds. Met uw Europese Ziekteverzekeringskaart geniet u dan terugbetaling op basis van de plaatselijke tarieven. U kunt ook bij uw terugkeer de originele facturen bezorgen aan uw eigen ziekenfonds.
  • Privéziekenhuizen en -zorgverstrekkers aanvaarden de kaart doorgaans niet. U moet de factuur dan zelf betalen en nadien hetzij bij een plaatselijk ziekenfonds hetzij bij uw ziekenfonds in België proberen terugbetaling te krijgen.
  • Voor andere landen is er soms ook een tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering, maar er zijn dan veelal voorwaarden aan verbonden. Check eventueel ook wat uw andere bijstands- of reisverzekeringen dekken.

Geplande zorg in het buitenland

Het kan zijn dat u een behandeling wil die in België niet beschikbaar is. Of dat een bepaalde behandeling in België niet binnen een aanvaardbare termijn kan worden verstrekt. Goed om te weten:

  • Sommige geplande medische zorgen in de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, en Zwitserland, komen in aanmerking voor terugbetaling.
  • Vaak hebt u vooraf toestemming (formulier E112) nodig van uw ziekenfonds. In bepaalde ambulante gevallen volstaan gedetailleerde facturen waarmee u nadien om terugbetaling kan vragen.
  • Let op, medisch toerisme is riskant! Van op afstand is de kwaliteit van een instelling en de houding van een arts vaak moeilijk in te schatten. Taalverschillen kunnen de communicatie bemoeilijken. En medische fouten zijn al problematisch wanneer ze zich in België voordoen, laat staan wanneer u er in een ander land mee te maken krijgt…