Nieuws

Te weinig mensen met zelfmoordgedachten zoeken hulp

27 januari 2012
zelfmoord

Dagelijks plegen er vijf à zes Belgen zelfmoord. Toch blijft het onderwerp taboe, en durven te weinig mensen met zelfmoordneigingen erover te praten en/of professionele hulp te zoeken.

Mensen die zelfdoding kiezen als uitweg, gaan gebukt onder ondraaglijk psychisch lijden. Het leven wordt te zwaar om dragen, en ze zien zelfdoding als een oplossing voor hun problemen. Het overgrote deel van de mensen die uit het leven willen stappen, is depressief of lijdt aan gelijkaardige psychische aandoeningen, waardoor ze gevoeliger en kwetsbaarder zijn voor persoonlijke tegenslagen dan anderen. Bovendien is er vaak sprake van extra risicofactoren.

Eén op de vijf had voorbije jaar zelfmoordgedachten

Test Gezondheid vroeg 821 Belgen tussen 18 en 74 jaar naar hun overtuigingen en ideeën over zelfdoding en naar hun eigen ervaringen, zij het via familieleden of vrienden of aan de hand van eigen ervaringen. De resultaten zijn representatief, en verontrustend. 

België is één van de landen met het hoogste aantal zelfdodingen, en dat weerspiegelt zich helaas ook in onze enquête. Test Gezondheid deed eerder al in 2003 een gelijkaardig onderzoek, waardoor het de resultaten naast elkaar kon leggen en een licht stijgende trend kon vaststellen voor wat betreft zelfmoordgedachten. 

Eén op de vijf respondenten (22 %) heeft de laatste 12 maanden minstens een keer gedacht aan zelfdoding, een hoger percentage dan in onze studie 8 jaar geleden (19,6 %). Bijna één op de tien had daarbij het gevoel niet met zijn problemen terecht te kunnen bij familie en slechts een kwart van de respondenten met zelfmoordneigingen zocht professionele hulp. Bijna één op de tien respondenten zegt ooit minstens eenmaal zelf een zelfmoordpoging te hebben ondernomen. Eén op de honderd deed dit zelfs tijdens de afgelopen 12 maanden. Eén op de drie zocht achteraf geen professionele hulp.

Nood aan preventie

Het gebrek aan verzorging of opvolging na een zelfmoordpoging is opvallend en vooral ook alarmerend: de helft van de zelfdodingen werd immers voorafgegaan door één of meer pogingen. De kans dat iemand die reeds een zelfmoordpoging achter de rug heeft, uiteindelijk sterft door zelfdoding, is 150 keer groter! Net daarom moet psychologische hulp toegankelijker en beter bespreekbaar zijn. Het is immers van levensbelang om de onderliggende problemen aan te pakken. Tenslotte gaat het om mensen die letterlijk lijden onder het leven, en dus moet men inzicht krijgen in de problemen die aan de grondslag ervan liggen en die uitklaren.

Erover praten en het isolement verbreken blijft de beste preventie. Psychotherapie is sowieso aanbevolen in dergelijke situaties en soms is er zelfs nood aan een ziekenhuisopname. Helaas kan zelfdoding kan niet altijd worden voorkomen. Nabestaanden hoeven dus niet achter te blijven met een schuldgevoel. Soms zijn mensen te vastberaden om uit het leven te stappen, ongeacht de pogingen van eender wie om het tij te keren.