Nieuws

Psychologische begeleiding binnenkort terugbetaald?

22 april 2016
Psychologische begeleiding binnenkort terugbetaald?

Hoewel steeds meer mensen kampen met psychologische moeilijkheden ligt de drempel naar professionele hulp voor velen nog te hoog. Hopelijk brengt een terugbetaling van psychologische zorg daar verandering in, al zal het nog even duren vooraleer die concreet wordt.

Tot nog toe werd psychologische zorg in ons land niet terugbetaald, waardoor deze voor veel mensen moeilijk toegankelijk bleef. Er ligt nu een voorstel op tafel om daar in de toekomst verandering in te brengen. Het Federaal Kenniscentrum (KCE) ontwikkelde een organisatie-en terugbetalingsmodel dat vooral mensen met gematigde moeilijkheden sneller moet kunnen helpen.

Grote vraag, onvoldoende aanbod

Niet alle psychologische moeilijkheden zijn ernstige mentale aandoeningen. Milde en matige problemen zoals depressie, burn-out of angstgevoelens kunnen vaak worden overwonnen met de hulp van een gespecialiseerde hulpverlener. Toch vinden heel wat mensen niet de hulp die ze nodig hebben: het is taboe, de wachtlijsten zijn te lang en het is voor velen te duur.

Het KCE stelt daarom een zorgsysteem voor op twee niveaus. Een eerste algemeen niveau, dat vlot en zonder voorafgaande beperkingen toegankelijk is voor vaak voorkomende en gematigde problemen, en een tweede niveau dat gespecialiseerde zorg aanbiedt als de zorg op het eerste niveau niet volstaat. Onder bepaalde voorwaarden zal ook dit tweede niveau worden terugbetaald door het RIZIV.

Vijf sessies meestal genoeg

Het eerste niveau is open voor iedereen, zonder voorschrift of criteria over de diagnose of de ernst van het probleem. In maximaal vijf sessies zullen gespecialiseerde eerstelijnspsychologen of huisartsen proberen om de mensen meer weerbaarheid te geven om de moeilijkheden het hoofd te bieden. Daarnaast kunnen ze, indien nodig, doorverwijzen naar een meer specifieke of langdurige zorg op het tweede niveau.

Uit een Vlaams proefproject blijkt dat 88 % van de mensen na (minder dan) vijf sessies geholpen is.

Nog veel werk aan de winkel

Wij vragen al langer om een meer toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg, dus wij zijn alvast tevreden met dit voorstel. Het mag echter niet op de lange baan worden geschoven! Wij hopen dat er snel werk wordt gemaakt van dit model, inclusief de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en een grondige opleiding voor deze eerstelijnszorgers.