Nieuws

Nieuwe regels voor esthetische ingrepen

14 juni 2012
esthetische

Voortaan kunt u - ter uwer bescherming - voor botox, borstvergrotingen en andere esthetische ingrepen enkel nog terecht bij gespecialiseerde dokters.

Binnenkort moet u voor esthetische ingrepen, zoals botox, liposuctie, borstprothese, tanden bleken en tatoeages weglaseren, bij een gespecialiseerde arts gaan. Minister van Volksgezondheid Onkelinx en enkele senatoren hebben daarvoor nieuwe regels klaar.

Ban de charlatan

Het aantal esthetische ingrepen kende de laatste jaren een gestage toename. Jammer genoeg betekende dat ook dat charlatans winst roken. Door het ontbreken van een goed wettelijk kader hadden zij bovendien vrije speelruimte, met soms nare gevolgen.
Kwam daar nog bij dat gelijk welke arts in gelijk welke omstandigheden gelijk welke esthetische ingreep mocht doen. Een oogarts kon dus tot voor kort – volkomen wettelijk - een borstvergrotingen uitvoeren.

Enkel esthetische chirurgen mogen alles

Wat verandert er dan concreet? Om te beginnen mogen enkel chirurgen die gespecialiseerd zijn in plastische, esthetische of reconstructieve chirurgie alles: van botox over huidbehandelingstechnieken met laser tot bijvoorbeeld neuscorrecties.
Andere geneesheer-specialisten zullen zich moeten beperken tot hun “anatomische” specialiteit. Dus geen borstvergrotingen bij de oogarts meer.
Verder somt de wet voor dermatologen een aantal specifieke ingrepen en behandelingen op (o.a. haartransplantatie, dermabrasie …). Tot slot, zullen schoonheidspecialisten zich moeten beperken tot epilaties met laser, op voorwaarde dat ze een specifieke opleiding volgen.

Twee weken bezinningstijd

Ook aan de kant van de patiënt verandert er het een en ander. Minderjarigen zullen voordat ze een esthetische ingreep kunnen ondergaan, eerst op gesprek moeten bij een psycholoog of psychiater. Verder moet tussen de raadpleging en de esthetische chirurgische ingreep een bezinningstijd van 15 dagen in acht worden genomen. Dit geldt voor iedereen, ongeacht de leeftijd. Ook zult u voor uw ingreep volledig en duidelijk moeten worden ingelicht over de risico’s, omstandigheden, de gebruikte technieken enz.

U bent vanaf nu beschermd

De nieuwe regels roepen ook de nieuwe beroepstitel “geneesheer-specialist in de niet-chirurgische esthetische geneeskunde” in het leven. Hiervoor is een nieuwe opleiding voorzien. Om de opleiding te kunnen organiseren, is er een overgangsperiode voorzien. Artsen die ervaring en een bewezen praktijk van esthetische geneeskunde kunnen voorleggen, kunnen tijdens die overgangsperiode een erkenning krijgen. Een gelijkaardige regeling komt er ook voor schoonheidsspecialisten die met lasers willen epileren. De andere maatregelen zullen onmiddellijk na de goedkeuring van het wetsvoorstel van kracht gaan.

Wij zijn blij met deze stap

Als consumentenorganisatie vroegen wij al ettelijke keren om een specifieke wetgeving waarbij onder andere zou worden vastgelegd welke specificaties artsen moeten hebben. Wij zijn dus blij met deze stap van de bevoegde minister en de senatoren.