Nieuws

Anti-parasitaire dierenhalsbanden niet zonder risico's

16 juli 2012 Gearchiveerd
anti-parasitaire dierenhalsbanden

Gearchiveerd

Sommige halsbanden tegen vlooien en teken vormen mogelijk een risico voor kinderen: de stoffen die ze bevatten, zouden de gezondheid kunnen schaden.

Frankrijk heeft begin juni de verkoop van een hele resem anti-parasitaire halsbanden voor honden en katten verboden. Sommige van die producten zouden immers gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen, meer bepaald bij herhaaldelijk en langdurig dicht contact met het dier.

Bepaalde halsbanden mogelijk schadelijk

In Frankrijk zijn de vergunningen voor het in de handel brengen van 76 anti-parasitaire halsbanden voor gezelschapsdieren ingetrokken. Het gaat om halsbanden die het statuut hebben van diergeneesmiddel en die bij honden en katten vlooien en teken moeten helpen voorkomen of bestrijden.

De beslissing is genomen naar aanleiding van een herziening van de baten-risicobeoordeling van alle diergeneesmiddelen tegen parasieten. De conclusie was dat er voor bepaalde anti-parasitaire halsbanden een risico bestaat voor kinderen, althans bij langdurige blootstelling en meer bepaald bij herhaaldelijk huidcontact met het dier. Het gaat specifiek om halsbanden die de insecticiden dimpylaat (diazinon), tetrachloorvinfos of propoxur bevatten. Op Europees niveau wordt nu nagegaan of er vergelijkbare maatregelen nodig zijn voor de halsbanden vergund in andere lidstaten.

Welke de vermeende gezondheidsrisico's juist zijn, is onduidelijk: het volledige evaluatierapport is nog niet vrijgegeven en in het persbericht waarin het verbod werd aangekondigd staan geen details. Wel is al langer geweten dat deze insecticiden niet alleen voor teken en vlooien schadelijk zijn, maar bij voldoende hoge dosissen ook voor de mens, met onder meer een mogelijke aantasting van het centrale zenuwstelsel tot gevolg.

Welke halsbanden bij ons?

In afwachting van een Europese beslissing, hebben de Belgische autoriteiten gevraagd om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Wij vinden het raadzamer om - zeker als u kleine kinderen hebt - uw hond of kat gewoonweg niet van zo'n halsband te voorzien. In België bevatten volgens het Geneesmiddelenagentschap de volgende halsbanden bepaalde van de met de vinger gewezen insecticiden: Propoxur, Kiltix, Prevender en Preventef.

Let wel dat het hier gaat om als diergeneesmiddel geregistreerde halsbanden, die u dus niet in de gewone handel zult vinden. In dierenwinkels zijn andere halsbanden te vinden. Of die allemaal veilig zijn, weten wij niet. Lees dus altijd aandachtig het etiket.