Modeldocument

Formulier van wilsverklaring inzake euthanasie

03 oktober 2019

Wens je dat je dokter euthanasie verricht indien je in een onomkeerbare coma belandt en dus je wens niet meer kunt uitdrukken? Leg dat dan nu schriftelijk vast.

Je kunt nu een document ondertekenen waarin je verklaart later euthanasie te willen als je zwaar ziek wordt, maar dat document zal alleen bruikbaar zijn indien je je in een onomkeerbare coma bevindt.

Je moet daarbij het wettelijke modeldocument volgen, onder meer te vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, samen met een toelichting over hoe je dat document het best kunt invullen.