Dossier

Hoe zelf je bloeddruk meten?

20 september 2022
/TA/Images/Home/Gezondheid_Santé/Coeur_Hart/Dossiers/prendre-sa-tension-chez-soi/tensiomètre_000049120622

Hoe meet je bij je thuis zelf correct je bloeddruk? En hoe moet je de resultaten interpreteren?

Waarom zelf je bloeddruk meten?

Wanneer u chronisch wordt behandeld tegen hoge bloeddruk, bent u meer betrokken als u thuis zelf de meting doet. Het kan u ertoe aanzetten om de therapie trouwer uit te voeren, alsook kunt u nagaan hoe goed u reageert op de middelen die de arts u voorschrijft tegen hoge bloeddruk. Vergeet echter nooit dat het aan uw arts is om de behandeling eventueel bij te sturen; doe dat nooit zelf!

Er zijn verschillende redenen waarom zelf uw bloeddruk meten zinvol is.

 • Meerdere metingen geven een beter idee van de gemiddelde waarde van uw bloeddruk.
 • Sommige mensen raken systematisch gestresseerd in ziekenhuizen en bij artsen, waardoor hun bloeddruk stijgt (zogenaamde “wittejasseneffect”). In dat geval kan het een goed idee zijn om thuis aanvullende metingen te doen.

Hoe best je bloeddruk meten?

Meet je bloeddruk altijd volgens een vast patroon, het liefst ten minste één uur na de maaltijd. Gebruik een half uur daarvóór geen tabak of cafeïnehoudende dranken. En kies een rustige, aangename omgeving.

Stappenplan

 1. Ga aan een tafel op een stoel zitten, met de benen naast elkaar en de voeten plat op de grond. Ontspan u eerst een vijftal minuten.
 2. Doe de meting op een ontblote bovenarm. Draagt u lange mouwen, haal uw arm dan uit de mouw, want een mouw die spant of opgestroopt is, kan een overschatting geven. Verwijder ook elk juweel dat spant.
 3. Laat de arm op de tafel rusten, eventueel op een kussentje. Gebruik altijd dezelfde arm, die welke ook uw arts koos. Het liefst links als u rechtshandig bent en omgekeerd.
 4. Leg de manchet 2 cm boven de elleboogplooi aan. Sluit ze met de velcro, maar zorg dat tussen manchet en arm nog makkelijk een vinger past. Plaats de manchetslang in het verlengde van uw handpalm.
 5. Leg uw handpalm open en naar boven gericht en voer de meting uit. Het is normaal dat u een zekere spanning in de  arm voelt. Spreek noch beweeg tijdens de meting. 

Hoe lees je de bloeddrukmeter af?

Een bloeddruk is opgebouwd uit twee onderdelen.

 • De systolische bloeddruk (bovendruk) stemt overeen met de druk in de bloedvaten wanneer het hart samentrekt.
 • De diastolische bloeddruk (onderdruk) stemt overeen met de druk tijdens de rustperiode, tussen twee hartcontracties in.

De evaluatie gebeurt op basis van het gemiddelde van de metingen van een dag. 

Het toestel geeft de boven- en onderdruk weer

De druk wordt gemeten in millimeter kwik (mm Hg, een eenheid die stamt uit de tijd van bloeddrukmeters met een kwikkolom).

Een optimale bloeddruk is een bovendruk van minder dan 120 mm Hg en een een onderdruk van minder dan 80 mm Hg. Een normale bloeddruk varieert tussen 120-129 mm Hg en 80-84 mm Hg. Een hoge bloeddruk zit tussen 130-139 mm Hg en 85-89 mm Hg en we spreken van hypertensie vanaf een bovendruk van 140 mm Hg en en een onderdruk van 90 mm Hg. 

In de praktijk delen de meeste artsen de waarden door tien en spreken bv. over een bloeddruk van 12 op 8.

Welke soorten bloeddrukmeters zijn er?

Bloeddrukmeters voor thuisgebruik werken volgens een heel ander systeem dan de kwikmeters die artsen gebruiken. Het zijn altijd automatische oscillometers (omdat ze “oscillaties”, dus golven, meten). Als u hartritmestoornissen of doorbloedingsproblemen hebt, bv. bij suikerziekte, kan die meettechnologie tot onbetrouwbare resultaten leiden. Vraag daarom altijd aan uw arts of thuismeting wel aangewezen is.

Er zijn verschillende soorten bloeddrukmeters, zoals de vingerbloeddrukmeters, polsbloeddrukmeters en bovenarmbloeddrukmeters.

 • Vingerbloeddrukmeters zijn te vermijden, want te weinig betrouwbaar omwille van mogelijke meetfouten.
 • Polsbloeddrukmeters zijn nauwkeuriger, zeker als automatisch wordt aangegeven wanneer de meting niet correct wordt uitgevoerd, maar toch geen eerste keuze.
 • Bovenarmbloeddrukmeters zijn aanbevolen, want het meest betrouwbaar. Opgelet voor de grootte van de manchet. Een te kleine manchet kan de meting naar boven doen afwijken, een te grote naar beneden.

Van belang is dat het toestel een onafhankelijke keuring heeft doorstaan en klinisch werd gevalideerd, want dan mag u een accurate meting verwachten.

Idealiter moet je het toestel elk jaar opnieuw laten ijken. Vraag bij de aankoop of die mogelijkheid wordt geboden via de dienst na verkoop én hoeveel dat kost. Hou bij de aankoop rekening met zowel de aankoopprijs als de prijs voor de ijking.

Nog vragen over je bloeddruk?

Voor specifieke vragen kunt u onze advieslijn gezondheid bellen op 02 542 33 94 (elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur, maar slechts tot 16 uur op vrijdag).

Meer details weten over het meten van je bloeddruk? Vind een antwoord op al je vragen: