Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Dossier

Mantelzorgers staan er niet alleen voor

19 september 2019
palliatieve mantelzorg

19 september 2019

Mocht dat nodig zijn, zou 79 % van de Belgen mantelzorger worden voor een naaste. Voor langere tijd kosteloos hulp aanbieden, is echter een zwaar engagement. Bij zes op de tien mantelzorgers heeft dat een zware impact op de eigen mentale gezondheid. Gelukkig kun je hulplijnen inroepen die we in dit dossier overlopen.

Inleiding

Mantelzorg heeft een dubbel voordeel: het laat patiënten toe om in een vertrouwde, huiselijke omgeving te blijven, en het biedt hun naasten de kans om samen tijd door te brengen. Maar niet iedereen kan het zich permitteren om zich lange tijd onbetaald vrij te maken.

Een mantelzorger wordt ook al snel een manusje-van-alles, en dat kan moeilijk te bolwerken zijn, zeker wanneer dit naast een eigen huishouden en (voltijdse) job moet gebeuren.

Daarnaast zijn mantelzorgers helaas maar zelden op de hoogte van de beschikbare hulpmiddelen. Mantelzorgers benadrukken dat ze proactief willen geïnformeerd worden i.p.v. zelf onderzoek te moeten doen, hetgeen als een zware last wordt ervaren. Een centraal punt waar echt alle informatie verzameld is, ontbreekt tot nu toe jammer genoeg. Veel informatie is terug te vinden op:

Dit dossier maakt je wegwijs in enkele middelen en diensten die de taak van mantelzorger kunnen verlichten en ondersteunen. We hebben zoveel mogelijk informatie gebundeld, maar er zijn ontelbare initiatieven en er komen er voortdurend nieuwe bij.