Dossier

Eerste hulp bij vergiftiging

14 april 2017
vergiftiging

Bij vergiftiging wordt het slachtoffer in een te hoge dosis blootgesteld aan een schadelijk product. Dit kan leiden tot ziekteverschijnselen of kan bepaalde functies gaan verstoren. 

Welke eerste hulp verleen je bij vergiftiging?

Van tal van oorspronkelijke "remedies" voor een vergiftiging is intussen bewezen dat ze niet helpen en soms de toestand zelfs nog verergeren. Er is eigenlijk maar één juiste reflex in dit geval: Het best belt u meteen naar het antigifcentrum, op het nummer 070 245 245. Zij zullen u het nodige advies geven.

Wat moet u niet doen?

  • In het algemeen wordt afgeraden om het slachtoffer te doen braken. Eind jaren ’90 ontdekten onderzoekers al dat dat weinig zin heeft. Bovendien bestaat bij braken het risico dat de maaginhoud in de longen terechtkomt, waardoor het slachtoffer kan stikken. En als het slachtoffer sterk bijtende producten heeft ingeslikt, is het zeker niet wenselijk dat die nog een keer door de slokdarm gaan. In het ziekenhuis wordt maagspoeling soms toegepast, maar enkel in specifieke gevallen. Er bestaat geen universeel advies dat helpt bij vergiftiging met geneesmiddelen.
  • Zo is het uit den boze om op eigen houtje, zonder medisch advies, actieve kool toe te dienen. Dit heeft als doel de opname van de geneesmiddelen door het lichaam te beperken. Maar sommige geneesmiddelen worden niet geabsorbeerd, en dan heeft actieve kool geen zin. Het is dus niet nuttig om het in uw huisapotheek te hebben, ook al omdat het vrij duur is.
  • Ook de “volkswijsheid” dat melk helpt in het geval van een vergiftiging, klopt niet.

Hoe kunt u een vergiftiging voorkomen?

  • Bewaar medicijnen en huishoudproducten altijd buiten het bereik van kinderen en houd ze ook op een veilige afstand wanneer u aan de slag gaat met gevaarlijke producten zoals oplosmiddelen.
  • Voor u met een product begint te werken, moet u steeds aandachtig de instructies op het etiket lezen. Laat een product ook altijd in de originele verpakking en bewaar het zeker niet in een verpakking van levensmiddelen.
  • Om CO-vergiftiging te voorkomen, moet u een kachel regelmatig laten onderhouden en de ruimte waar het toestel staat goed verluchten. Het is ook belangrijk dat de schoorsteen regelmatig wordt geveegd.