Info

Disclaimer

03 juli 2017

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker van de module Zwangerschap & Geneesmiddelen is zich volledig bewust van het feit dat deze module slechts een beperkt hulpmiddel is bij het opvolgen van zijn gewoonten op het vlak van gebruik van medicijnen. 

Alhoewel Test-Aankoop elke mogelijke voorzorg aan de dag heeft gelegd bij de ontwikkeling en in het samenstellen van deze databank, is de gebruiker er zich goed van bewust dat de databank in geen enkel geval de rol van de arts en/of apotheker van de gebruiker overneemt. De gebruiker zal de module niet gebruiken als vervangmiddel voor degelijk medisch advies. De module heeft enkel een informatieve waarde en geeft algemene informatie over welke geneesmiddelen wel/niet te gebruiken in geval van bepaalde klachten of ongemakken voor, tijdens of na de zwangerschap.

Deze module heeft niet de intentie om zich in de plaats te stellen van degelijk opgeleid medisch personeel (dokter, apotheker). Wanneer de gebruiker van de module concrete vragen heeft over zijn medische toestand dient hij onmiddellijk medisch advies in te winnen, ongeacht wat de module zou stellen.

De module is slechts een hulpmiddel, de gebruiker blijft er zich van bewust dat hij/zij zelf instaat voor zijn/haar geneesmiddelengebruik. De gebruiker van de module blijft zelf verantwoordelijk voor de inname van het (de) geneesmiddel(en). De gebruiker is er zich terdege van bewust dat een technisch hulpmiddel niet onfeilbaar is, ongeacht de zorg die er bij de realisatie ervan aan de dag werd gelegd.

Geneeskunde is een steeds evoluerende wetenschap. De gebruiker van deze module wordt aangeraden de bijsluiter, die verplicht is ingesloten in de verpakking van het geneesmiddel, te raadplegen om er zich van te verzekeren dat geen wijzigingen werden aangebracht.

Hoewel bij het samenstellen en verwerken van de gegevens de uiterste zorgvuldigheid werd betracht, kunnen de auteurs en Test Aankoop geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, van welke aard ook, die zou kunnen voortvloeien uit enige drukfout of andere onjuistheid die in de applicatie kan voorkomen.

In alle gevallen valt het gebruik van deze module enkel onder de controle, beheer, risico's en verantwoordelijkheden van de gebruiker en is de beslissing steeds patiënt-afhankelijk, in samenspraak met een professionele zorgverlener.

Bronnen 

De informatie in de module is gebaseerd op de databank van Cybèle: een medische databank die gegevens verzamelt over geneesmiddelen voor en tijdens zwangerschap en borstvoeding. 

Auteurs:

Prof. em. Dr. Pharm. Gert Laekeman
Prof. em. Dr. Jan Van Damme
Apr. Paul Van Herzele, afgevaardigde-beheerder INCA bvba

Hoewel Test-Aankoop zich inspant om accurate en actuele informatie te verschaffen, kan zij de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan niet garanderen.