Koopwijzer zichtrekeningen

Alles wat je moet weten

Wat zijn de voorwaarden om een zichtrekening te openen?

Veelal zijn er geen voorwaarden en volstaat het om een geldige identiteitskaart voor te leggen.

In een aantal uitzonderlijke gevallen moet je eerst een storting doen om de rekening of bepaalde diensten te activeren. 

Hou er wel rekening mee dat het de bank (en/of de kantoorhouder) vrij staat om jou eventueel niet als cliënt te aanvaarden. Die weigering hoeft niet te worden gemotiveerd. Dat ondervinden consumenten soms wanneer ze een gratis rekening willen openen maar niet geïnteresseerd zijn in andere financiële diensten, waar de bank wel aan verdient.

Anderzijds is er de zogenoemde “basisbankdienst”. Die houdt in dat elke bank verplicht is om onder bepaalde voorwaarden een zichtrekening, inclusief een aantal diensten, aan te bieden voor maximaal € 19,10 per jaar (bedrag geldig sinds 1/1/2023 na de indexering). Je mag geen andere zichtrekening hebben om recht te hebben op die "basisbankdienst".

 

Zijn internetrekeningen altijd interessant?

Dat hangt af van je bankgewoontes. Vaak is het zo dat internetrekeningen financieel interessanter zijn wanneer je alleen elektronische verrichtingen uitvoert.

Bij bepaalde internetrekeningen is het wel niet mogelijk om manuele verrichtingen uit te voeren, en indien het wel mogelijk is, worden hiervoor veelal meer kosten aangerekend. Het is dus zaak om vooraf aandachtig het tarievenblad te lezen alvorens voor een internetrekening te kiezen.

 

Wat houdt een rekeningverzekering in?

Bij de meeste banken kan er een rekeningverzekering aan de zichtrekening worden gekoppeld (ook aan een spaarrekening trouwens). De algemene voorwaarden van die verzekering verschillen, maar de basisidee is dat het saldo op de rekening wordt verhoogd wanneer de rekeninghouder onder specifieke omstandigheden overlijdt.

Zo’n verzekering is niet erg duur, maar het is slechts zelden mogelijk om ze te laten spelen.

Het is hoe ook altijd een optie. Niet iedereen is zich daarvan bewust. Het is dus aan jou om te beslissen of je die dekking echt wilt. De verzekering heeft nagenoeg geen enkel nut als er sowieso altijd erg weinig geld op je rekening staat.

Ik wens te veranderen van zichtrekening: hoe pak ik dat het best aan?

In theorie is het veranderen van zichtrekening heel eenvoudig : neem contact op met de nieuwe bank, open er een rekening en sluit je oude rekening af.

In de praktijk komt er echter veel meer bij kijken. Veranderen van bank houdt ook een verandering van rekeningnummer in, met alle gevolgen voor de uitgaande betalingen (domiciliëringen, doorlopende opdrachten …) als voor de inkomende betalingen (uitbetaling van loon, pensioen, kinderbijslag …). Alle betrokken tegenpartijen van deze betalingen moeten dus op de hoogte gebracht worden van de wijziging.

Je kunt de overstap helemaal in je eentje regelen of je kunt de nieuwe bank vragen om je daarbij te helpen. Men zal je dan een formulier laten invullen voor de bankoverstapdienst. Je beslist zelf hoe ver je wilt gaan: ofwel laat je de banken onderling alleen de overdracht van je betalingsoverdrachten naar je nieuwe zichtrekening regelen, ofwel wil je dat de oude bank aansluitend op die overdracht de oude zichtrekening definitief afsluit. Wij raden aan om de afsluiting zelf in handen te nemen, dan kun je rustig de tijd nemen om te controleren of er niets is misgelopen bij de overstap.

De banken zijn verplicht om de bankoverstapdienst aan te bieden. Je oude bank moet daarbij aan je nieuwe bank alle informatie doorgeven over de opdrachtgevers van je terugkerende stortingen (loon, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering …), de schuldeisers van je actieve domiciliëringen (energieleverancier, telefoonoperator, abonnementen ...) en je doorlopende opdrachten. Je nieuwe bank moet dan de betrokken debiteuren en schuldeisers op de hoogte brengen van het nieuwe rekeningnummer.

Voor tips verwijzen we naar ons dossier “Onze tips om vlot van zichtrekening te veranderen”.

 

Mag de bank me kosten aanrekenen wanneer ik mijn zichtrekening afsluit?

Neen, sinds eind 2007 is het wettelijk verboden dat de bank kosten aanrekent voor het afsluiten van zicht- en spaarrekeningen.

Maar je riskeert wel op een ander vlak financiële gevolgen die in voorkomend geval erg kunnen oplopen.
Zoals wanneer je een korting hebt verkregen op de intrestvoet van je hypotheeklening omdat je een zichtrekening met loondomiciliëring had. Er zijn immers banken die zich het recht voorhouden om de intrestvoet op te trekken wanneer je niet meer aan de toekenningsvoorwaarden voldoet.
Ook wanneer je spaargeld of beleggingen (op een effectenrekening bv.) hebt bij je bank, vraag je beter vooraf of er daar iets verandert door het afsluiten van de zichtrekening.

 

Werkt mijn Bancontactkaart ook in het buitenland?

Alle debetkaarten (van het type Bancontact) beschikken over de Maestrofunctie. Daardoor kun je de kaart ook in het buitenland gebruiken om geld op te nemen en aankopen te doen. Maar:

 1. Let op voor de kosten!
  • Binnen de eurozone (alle landen waar de euro de nationale munt is) zijn de kosten identiek als die bij gebruik in België, d.w.z. er zijn nooit kosten als je een aankoop betaalt met de Maestrofunctie, maar soms wel als je geld opneemt aan een geldautomaat (evenveel als wanneer je geld afhaalt in België).
  • Buiten de eurozone zijn er sowieso kosten doordat je met een andere munt zit.
 2. Buiten de grenzen van Europa (in geografische zin, dus veel ruimer dan de EU) riskeer je problemen want daar wordt Maestro in principe geblokkeerd. De meeste banken hebben dat, zogezegd om veiligheidsredenen, beslist. Maar je kunt wel vragen om die blokkering op te heffen. Je moet daar dus vooraf aan denken als je buiten Europa reist.

 

Welke kaarten kan ik aan mijn zichtrekening koppelen?

Er zijn verschillende kaarten die aan een zichtrekening kunnen worden gekoppeld.

 • Een debetkaart.
  Dat is een kaart met het logo van Bancontact en Maestro. Fundamenteel is dat het geld meteen van je rekening afgaat telkens wanneer je de kaart gebruikt. Dankzij de Maestrofunctie kun je de kaart ook in het buitenland gebruiken.
 • Een kaart met uitstel van betaling.
  Jij gebruikt daar wellicht de term “kredietkaart” voor. Het is een kaart met het logo Visa, MasterCard of America Express. Alleen is er eigenlijk geen krediet aan verbonden, de kaart geef alleen enig uitstel van betaling. De bedragen die je met de kaart hebt betaald, moet je immers in één keer terugbetalen op het ogenblik dat je de maandelijkse uitgavenstaat ontvangt. Geld afhalen met zo’n kaart kan ook, maar daar gaan kosten mee gepaard.
 • Een echte kredietkaart.
  Dat is ook een kaart met het logo Visa of MasterCard, maar in dat geval kun je wel degelijk krediet krijgen. Je mag de terugbetaling van de uitgaven immers over meerdere maanden spreiden omdat de kaart is gelinkt aan een zogenoemde kredietopening. Als je gebruikmaakt van het krediet, moet je intresten betalen. Je kunt met zo’n kaart ook geld afhalen, maar daar gaan kosten mee gepaard.
 • Een prepaid betaalkaart.
  Dat is eveneens een kaart met het logo MasterCard of Visa, en ze wordt daardoor ook vaak als een kredietkaart aanzien, maar ze is dat niet. Je kunt namelijk alleen het geld uitgeven dat je zelf op de kaart hebt geladen (of iemand anders voor jou). De betalingen gaan onmiddellijk van de kaart. Je kunt ook geld afhalen van de kaart, maar daar gaan kosten mee gepaard.

 

Is het mogelijk om meerdere debetkaarten aan dezelfde zichtrekening te koppelen?

Ja. Een titularis van een rekening kan weliswaar slechts over één debetkaart beschikken, maar een zichtrekening kan meerdere titularissen en/of mandatarissen hebben, en die kunnen elk een debetkaart aanvragen.