Persbericht

Test Aankoop reikt politiek oplossing aan voor eigenaars van verzakte huizen

11 maart 2021

Gisteren konden we in het magazine PANO zien hoe de huizen van honderden gezinnen na de hitte in 2017 plots scheuren en barsten begonnen te vertonen. Droogte en hitte zijn geen uitzondering meer en dreigen door de klimaatopwarming meer en meer voor te komen zegt Test Aankoop. De consumentenorganisatie klaagt al lang het feit aan dat verzekeraars de wet creatief gebruiken om aan hun verplichtingen te ontkomen en stelt de politiek een oplossing voor die soelaas moet bieden voor talrijke woningeigenaars die geconfronteerd worden met grondverzakkingen.

Droogte

Het lijkt een trend de laatste jaren: het voorjaar en de zomer worden alsmaar droger en heter. Na een droog jaar in 2017, volgde de schroeizomer van 2018, overschreden we in 2019 voor het eerst de 40° C en was het aanhoudende zonnige weer in 2020 een opvallende vaststelling in coronatijden. Zoals PANO aantoonde is het immers zo dat almaar meer woningen die op kleigrond zijn gebouwd, zware schade ondervinden door de droogte. De bodem krimpt en zakt in; door grote scheuren en barsten in de muren, komt de stabiliteit van de woning in gevaar en wordt de woning onbewoonbaar. Wanneer de woningverzekeraar dan weigert om de schade te dekken, is dat een financiële ramp voor de betrokken eigenaars. Terwijl de wet echt wel bedoeld was om dekking te bieden, benadrukt Test aankoop.

Bescherming tegen schade

In 2005 had het parlement nochtans duidelijk de bedoeling om voor een verzekeringsdekking te zorgen tegen dergelijke schade. Schade veroorzaakt door een natuurramp werd toen opgenomen in de woningverzekering. Om gedekt te zijn door de nieuwe wet hoefde de bodem niet plotseling te verzakken en hoefde het niet uitsluitend om een natuurlijk fenomeen te gaan. Het was essentieel dat alle verzakkingen die ten minste gedeeltelijk het gevolg waren van een natuurverschijnsel, zouden worden vergoed. De wettekst werd met dat doel aangepast, verduidelijkt Test Aankoop. 

Reeds in 2005 vroegen sommige parlementsleden zich hardop af of de verzekeraars geen te grote beoordelingsmarge kregen. Ze mochten namelijk zelf oordelen of de grondverzakking geheel of gedeeltelijk te wijten was aan een menselijk of natuurlijk fenomeen. Die vrees blijkt nu terecht, zegt Test Aankoop. “Bepaalde verzekeraars doen er alles aan om hun verzekerden aan hun lot over te laten. Ze beweren dat het krimpen van de grond geen verzakking is. Volgens hen is de krimp van de hele ondergrond geen beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, zoals vereist door de wet. Hun redenering is dat het pas volstaat als een uitzonderlijke massa van de bodemlaag beweegt. Creatief en restrictief omgaan met taal noemen we dat. Bovendien menen die verzekeraars dat het niet bewezen is dat de krimp van de bodem te wijten is aan de droogte”, zegt Simon November van Test Aankoop.

De wet moet worden verduidelijkt

Hoog tijd dus dat de wetgever bevestigt dat de dekking voor alle verzakkingen geldt, ook die waarbij kleibodem ten gevolge van de droogte krimpt. Zeker als men weet dat de premies voor de woningverzekering continu zijn gestegen sinds de natuurrampenwet in 2006 van kracht is geworden. Test Aankoop geeft aan dat er niet veel hoeft te gebeuren om de woningeigenaars in kwestie te beschermen. Een verduidelijking van artikel 124 van de wet op de verzekeringen volstaat. Een interpretatieve wet volstaat hiervoor, maakt de consumentenorganisatie zich sterk.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.