Persbericht

Slachtoffers van grondverzakkingen voortaan beter beschermd

06 oktober 2021

Voortaan zullen eigenaars van huizen die barsten en scheuren vertonen door grondverzakkingen die ontstaan zijn door droogte vergoed kunnen worden door hun verzekeraar. Dit dankzij een wetsvoorstel van N-VA en Vooruit dat vandaag unaniem werd goedgekeurd in de Commissie Economie en Bedrijfsleven. Test Aankoop, dat reeds geruime tijd ijvert voor een vergoeding voor deze consumenten, reageert uiterst tevreden. De consumentenorganisatie klaagde al lang over het feit dat verzekeraars de wet creatief gebruikten om aan hun verplichtingen te ontkomen.

Droogte

De natte zomer van 2021 doorbrak de voorjaars- en zomertrend van de laatste jaren: droog en warm. Almaar meer woningen die op kleigrond zijn gebouwd, ondervinden immers zware schade door deze weersomstandigheden. Het is immers zo dat een te droge kleigrond ervoor zorgt dat de bodem krimpt en inzakt waardoor woningen te maken krijgen met grote scheuren en barsten in de muren. Zelfs de stabiliteit van de woning komt dan in gevaar en kan zelfs onbewoonbaar worden. Wanneer de woningverzekeraar dan weigert om de schade te dekken, is dat een financiële ramp voor de betrokken eigenaars.

 

Bescherming tegen schade

In 2005 werd schade veroorzaakt door een natuurramp via een wet opgenomen in de woningverzekering. Om gedekt te zijn door de nieuwe wet, was het essentieel dat alle verzakkingen die ten minste gedeeltelijk het gevolg waren van een natuurverschijnsel, zouden worden vergoed. De wettekst werd met dat doel aangepast, verduidelijkt Test Aankoop. De consumentenorganisatie stelde vast dat verzekeraars er nadien alles aan deden om de wet anders te interpreteren. “Verzekeraars argumenteerden dat het krimpen van de grond geen verzakking en geen beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag, zoals vereist door de wet. Hun redenering is dat het pas volstaat als een uitzonderlijke massa van de bodemlaag beweegt. Creatief en restrictief omgaan met taal noemen we dat. Slotsom is dat mensen die jarenlang een premie betaalden verstoken bleven van een vergoeding wanneer hun huis verzakte door de droogte”, zegt Simon November van Test Aankoop.

 

Interpretatieve wet

Test Aankoop, dat de vergoeding van deze slachtoffers als een prioriteit had aangestipt in zijn memorandum, heeft steeds aangegeven dat er niet veel hoefde te gebeuren om de woningeigenaars in kwestie te beschermen. Een verduidelijking van artikel 124 van de wet op de verzekeringen zou volstaan.  Een oproep die bij de politiek niet in dovemansoren is gevallen. Zowel NV-A als Vooruit dienden een wetsvoorstel in tot interpretatieve wet. Vandaag werd deze tekst unaniem goedgekeurd in de Commissie Bedrijfsleven en Economie na gunstig advies van de Raad van State. “Wij zijn uiterst tevreden met de evolutie”, benadrukt Simon November van Test Aankoop. “Niet alleen zijn slachtoffers van dergelijke verzakkingen nu voor de toekomst beschermd, maar ook kunnen zij die in het verleden stootten op een weigering vanwege de verzekeraar vanaf publicatie van de nieuwe wet in het Staatsblad, een nieuwe aanvraag indienen die de verzekeraar deze keer niet meer mag weigeren.”

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.