Nieuws

Wat als je bij het telewerken van de trap valt?

27 oktober 2021
telewerk en ongeval

Wist je dat je bij een ongeval thuis tijdens het telewerken exact dezelfde bescherming geniet als op de dagen dat je op kantoor werkt? Want een ongeval zit soms in een klein hoekje.

De financiële afhandeling is anders wanneer je niet kunt gaan werken door een arbeidsongeval dan wanneer het gewoon om een privéongeval gaat. Daarom is het belangrijk dat je beseft dat je bij het telewerken wel degelijk een arbeidsongeval kunt voorhebben.

Arbeidsongevallen van de telewerker

In principe mag je ervan uitgaan dat alle ongevallen die zowel op de werkplaats als thuis kunnen gebeuren, kunnen worden beschouwd als een arbeidsongeval. 

Dus bijvoorbeeld wanneer je struikelt over de kabel van je laptop op het ogenblik dat je wilt opstaan van je werktafel. Of wanneer je van de trap dondert nadat je van het toilet terugkeert.

Maar er kan ook sprake zijn van een arbeidsongeval als je je serieus snijdt terwijl je een appel aan het schillen bent. Of als je je verbrandt bij het klaarmaken of opwarmen van je lunch of omdat je een hete kop thee over je been morst. Je zou op je werk immers precies hetzelfde kunnen voorhebben. 

Het is daarentegen een ander verhaal als je tijdens je lunchpauze nog snel wat strijkwerk wilt doen of het gras maait en je je daarbij verwondt. Omdat de activiteit van het strijken of gras maaien geen activiteit is die op het werk kan. 

In normale omstandigheden kun je als telewerker ook een arbeidsongeval hebben op het ogenblik dat je je kinderen naar school of naar de crèche brengt of ze daar gaat ophalen. Dat is in de huidige stand van zaken gezien de gedeeltelijke lockdown waarin we leven, wellicht niet aan de orde. Maar als je in een ongeval betrokken raakt wanneer je tijdens je lunchpauze snel op je fiets of in de auto bent gesprongen om eten te gaan halen, is er wel degelijk ook sprake van een arbeidsongeval.

Je wordt betaald door de verzekeraar

Na je ongeval zul je van de arbeidsongevallenverzekeraar die je werkgever heeft gekozen heeft, een vergoeding krijgen voor je arbeidsongeschiktheid.

Hij zal je ook vergoeden voor de meeste geneeskundige en ziekenhuiskosten alsook voor de kosten van prothesen, orthopedische toestellen en kosten voor de vernieuwing en het onderhoud van die toestellen. Je zult daarentegen geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor je materiële of morele schade. 

Was het daarentegen een privéongeval geweest, dan zou je voor die kosten en die schade in principe alleen op een vergoeding kunnen rekenen als iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor het ongeval.

Een probleem? Wij kunnen je helpen

Niet elk ongeval thuis zal als een arbeidsongeval worden aanvaard. Net zo min als elk incident op de werkvloer. De verzekeraar kan altijd dekking weigeren als hij kan aantonen dat het toch een privéongeval is.

Zit je met vragen? Aarzel niet, je kunt online contact nemen met onze Adviesdienst. Of je kunt onze experts elke werkdag opbellen van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (16 uur op vrijdag) op het nummer 02 542 34 34.

Bel een expert van onze Adviesdienst