Persbericht

Spaarrekening Triodos: nul op tien!

06 oktober 2020

Meteen een lastig dossier voor de nieuwe regering...

Triodos Bank heeft eenzijdig besloten de rente op haar spaarrekeningen tot nul te verlagen.  Hoewel de wetgeving een minimumrendement van 0,11% voorschrijft, is Triodos erin geslaagd om d.m.v. een achterpoortje, de buffer die de spaarders beschermde, te breken.  Tegelijkertijd zet de bank met deze beslissing de kat bij de melk, aangezien zij een negatief spaartarief (-0,50%) zal toepassen bij klanten met een vermogen van meer dan 500.000 euro.  Omdat de banken geen enkele bereidheid meer tonen om de koopkracht van de spaarders te beschermen, wendt Test Aankoop zich tot de nieuwe regering en vraagt om in te grijpen.

Nulrente of zelfs negatieve rente

Bij Triodos werd de spaarder al niet verwend. Die diende het reeds te stellen met een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%, wat door de huidige wetgeving het vereiste minimum is.

Het is voor banken onmogelijk om minder te bieden, tenzij ze gereglementeerde spaarrekeningen omzetten in niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Door gereglementeerde spaarrekeningen van haar klanten af te sluiten en hun spaargeld over te schrijven naar niet-gereglementeerde rekeningen, ontdoet Triodos zich op die manier van haar verplichting om een minimumrendement te bieden. De bank gaat zelfs nog verder, want zij verwacht een negatieve rente van -0,50% wanneer het spaargeld meer dan 500.000 euro bedraagt.

Ter herinnering: gereglementeerde spaarrekeningen bieden de spaarder een fiscaal voordeel (de rente wordt niet tot een bepaald plafond belast), maar de bank is in dat geval verplicht om te voldoen aan een hele reeks criteria, waaronder de toekenning van een minimumrendement.

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen zijn niet onderworpen aan dergelijke criteria, maar de interesten worden wel belast (roerende voorheffing van 30%).

Weinig overtuigende argumenten

Triodos Bank probeert deze beslissing te rechtvaardigen en de bankinstelling verwijst hiervoor naar de aanhoudende lage rentetarieven die haar inkomsten onder druk zouden zetten. De bank voert ook een sociaal en ecologisch argument aan: "Rekening houdend met de huidige gezondheidscrisis en de enorme uitdaging van de klimaatverandering is het meer dan ooit noodzakelijk om geld te gebruiken voor sociale en ecologische vooruitgang." Duurzaamheid en ecologie zijn tot nu toe echter nooit synoniem geweest met een lager rendement voor de spaarder. Nee, het is zelfs een belangrijk argument voor verantwoorde beleggingen!

Test Aankoop vraagt daarom Triodos voor opheldering.  In 2019 bedroegen de inkomsten van de bank 292 miljoen euro (28,9 miljoen meer ten opzichte van 2018) en de winst steeg tot 38,8 miljoen euro (4,1 miljoen meer ten opzichte van 2018). Deze ontwikkeling druist in tegen de beweringen van Triodos dat haar inkomsten onder druk staan. Natuurlijk is ondertussen de Covid-19-crisis uitgebroken. Wat is tot nu toe de impact ervan geweest op de inkomsten en winsten van Triodos? Rechtvaardigt de impact ervan het opgeven van elke vorm van beloning voor de spaarder?

Het is aan de regering om te handelen

De spaarrekening is zeer populair bij de Belgen. Het is dus belangrijk om een minimumrendement te verzekeren, anders zullen vele Belgen elk jaar een beetje meer koopkracht verliezen op hun spaargeld.  Een rentevoet van 0% zal de stijging van de kosten van levensonderhoud, dat de reële waarde van het kapitaal in de loop der jaren uitholt, niet kunnen compenseren.  Een nultarief kan er ook toe leiden dat een aantal spaarders zich wagen aan meer rendabele, maar ook riskantere beleggingen.  Dit is prima als deze beleggingen overeenkomen met het risicoprofiel van de belegger, maar helaas is dit voor veel beleggers niet het geval.  Gezien de situatie zal Test Aankoop een formeel schrijven richten aan de nieuwe regering en de nieuwe minister van Financiën.

Triodos’ verplichtingen? Heel wat vragen...

Test Aankoop eist daarom een minimumrendement dat van toepassing is op zowel gereglementeerde als niet-gereglementeerde spaarrekeningen. Ondertussen roept de consumentenorganisatie Triodos ook op om haar toezeggingen aan haar klanten tot het einde toe na te komen. Wat gebeurt er trouwens met de getrouwheidspremies die momenteel worden opgebouwd (deze premies worden pas toegekend op de verjaardagsdatum van elke storting)? Zal Triodos door de "gedwongen" afsluiting van de gereglementeerde spaarrekeningen begin december de getrouwheidspremies (0,10%) nog uitbetalen die reeds werden opgebouwd maar nog niet verworven zijn? Het zou onaanvaardbaar zijn als ze dit niet zou doen. Maar wat we van dit alles vooral onthouden is het slechte signaal dat Triodos geeft aan spaarders en meer in het bijzonder aan mensen die iets met hun spaargeld willen doen. Hoe kunnen we mensen die zich nog niet bewust zijn van de milieu en ethische zaak overtuigen om op een duurzame manier te beleggen en te sparen zonder een minimuminspanning qua aangeboden rendement?

Al staan de rendementen van spaarrekeningen meer en meer onder druk, het is misschien wel de gelegenheid om een kijkje te nemen op de koopwijzer van Test Aankoop (https://www.test-aankoop.be/spaarrekening).

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.