Nieuws

Fortis-aandelen: schadevergoeding opnieuw vertraagd

30 oktober 2017
Fortis Ageas

Fortis-opvolger Ageas moest uiterlijk 17 oktober een nieuw voorstel voorleggen aan het Hof van Beroep in Amsterdam om de voormalige Fortis-aandeelhouders te vergoeden. Ageas vroeg het Hof echter om uitstel. De nieuwe deadline ligt op 12 december. 
 

Wil je de vinger aan de pols houden van de beleggingswereld, en een beroep kunnen doen op een team van 30 adviseurs voor al je vragen op het gebied van beleggingen? 

Ontdek het aanbod van Test Aankoop invest

Door de financiële crisis in 2008 zagen de toenmalige Fortis-aandeelhouders hun belegging grotendeels in rook opgaan. Na lange onderhandelingen raakten vier belangenverdedigingsorganisaties (Deminor, Vereniging van Effectenbezitters – VEB, FortisEffect en Stichting Investor Claims Against Fortis – SICAF) en Fortis-opvolger Ageas in maart 2016 het eens rond een schadevergoedingsregeling. Ageas bood de gedupeerde aandeelhouders in totaal 1,2 miljard euro.

Het Hof van Beroep van Amsterdam uitte echter twee bezwaren. Aandeelhouders die niet bij één van de belangenorganisaties waren aangesloten, zouden te sterk worden benadeeld en de organisaties zelf zouden zelf te veel geld opstrijken. 

Nog geen nieuw akkoord

Ageas kreeg tijd tot 17 oktober om een verbeterde versie van het voorstel in te dienen. Die deadline werd niet gehaald. Ageas liet weten aan het Hof van Beroep dat ze aan een nieuw schikkingsvoorstel werken, maar er nog geen akkoord is. Het vroeg het Hof daarom de indieningsperiode te verlengen. Ageas krijgt nog tijd tot 12 december om een voorstel in te dienen. Het gaf wel reeds aan 100 miljoen extra op tafel te leggen, naast de reeds voorgestelde 1,2 miljard.

Wat betekent dit voor de Fortis-aandeelhouder?

  • Schadevergoeding is nog niet voor morgen: Wanneer Ageas met een voorstel komt, moet de rechter zich opnieuw hierover uitspreken. Wordt het bindend verklaard, dan krijgen de Fortis-aandeelhouders die niet op het schikkingsvoorstel willen ingaan en eventuele verdere juridische stappen willen ondernemen om een hogere schadevergoeding af te dwingen, 3 tot 6 maanden om dit te doen. Pas daarna – zes tot negen maanden na het oordeel van het Hof van Beroep – zullen de eerste schadevergoedingen worden uitbetaald. 
  • Verschil in schadevergoeding: De extra 100 miljoen die Ageas wil uitkeren, volstaat niet om de gedupeerden die niet vóór 31 december 2014 bij één van de 4 organisaties waren aangesloten, een even gunstige schadevergoeding te betalen als aan de gedupeerden die wel waren aangesloten. Wel zullen ze waarschijnlijk een iets hoger bedrag krijgen dan in de vorige schikking voorzien.
  • Wachten op beslissing van de rechter: Voorlopig hoef je niets te ondernemen. Het enige wat je kunt doen, is de nodige bewijsstukken verzamelen van de aankoop, verkoop en het aanhouden van Fortis-aandelen in de periode tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 (borderellen, positieoverzichten van uw effectenrekening…). Wij houden je verder op de hoogte en zullen je tijdig aangeven wanneer en wat je moet doen.