Nieuws

Verkoop van de FIRST-rekeningen van Ethias geen reden tot paniek

19 april 2018
Ethias besparing

Ethias heeft zijn portefeuille met First-rekeningen verkocht aan een Ierse overnemer. Door die overdracht vervalt de Belgische depositowaarborg tot € 100.000. Er blijven wel andere vangnetten bestaan om de spaartegoeden te beschermen.

Even het geheugen opfrissen: de Ethias First-rekening is een levensverzekering tak-21 met een royaal gewaarborgd rendement van gemiddeld meer dan 3 %. Een onhoudbaar hoog rendement in een economisch klimaat waarin de rentes aanhoudend extreem laag staan. Ethias heeft daarom besloten dat type van contracten af te stoten.

Vóór de overname heeft de verzekeraar zijn klanten verschillende uitstapmogelijkheden voorgesteld waaraan aanlokkelijke premies waren verbonden. De laatste dateert van mei 2017 en liet toe uit te stappen met een premie van 25 %. Tegelijk kwam de aankondiging dat de resterende contracten zouden worden verkocht aan een andere verzekeringsmaatschappij. Verzekerden die op veilig wilden spelen, hebben we toen de raad gegeven het voorstel van uitstappremie te aanvaarden. Velen hebben dat gedaan, maar ongeveer 4 400 spaarders zouden hun First-rekening nog behouden hebben.

Andere spaarwaarborgen

De blijvers hebben nu van Ethias te horen gekregen dat hun First-contracten zijn overgenomen door Laguna Life DAC, een Ierse dochter¬vennootschap van een herverzekeraar gevestigd op Bermuda.

Moeten zij zich zorgen maken? Moeilijk te zeggen op dit ogenblik. De Belgische depositowaarborg van maximaal € 100 000 mag dan wel vervallen voor de lopende contracten, toch blijft de bescherming van de spaartegoeden gevrijwaard. Nog meer dan voorheen zelfs, nu in Europa sedert anderhalf jaar de “Solvabiliteit II-richtlijn” van kracht is. Die stelt enerzijds dat – zoals vroeger al het geval was - verzekeringsmaatschappijen altijd de waarde van de contracten moeten investeren in bepaalde goederen, zodat ze hun verplichtingen tegenover de houders van een levensverzekering kunnen nakomen. In geval van failliet moeten die goederen prioritair worden gebruikt om de verzekerden te vergoeden. Daarnaast moeten verzekeraars over meer kapitaal en reserves beschikken om financiële crisissen het hoofd te kunnen bieden.

Indertijd hebben we er bij Ethias op aangedrongen dat ze van de toekomstige overnemer zouden eisen dat de verzekerden dezelfde uitstapmodaliteiten zouden krijgen als in mei 2017. Ethias kondigt nu echter aan dat Laguna Life DAC aan de resterende klanten een nieuwe uitstapregeling zal voorstellen, evenwel zonder verdere precisering over de voorwaarden en de timing ...

Hoe het best beleggen? Laat je door ons adviseren

Test Aankoop invest helpt je om het maximum uit je beleggingen te halen. Een dertigtal experts staan voor je klaar met de beste beleggingstips. Op basis van de volledig onafhankelijke informatie op de website, in de twee magazines en via de financiële hotline beleg je je spaargeld zonder zorgen.

Ga naar de website Test Aankoop invest