Persbericht

terugbetaling premies

20 augustus 2020

Door toedoen van de wereldwijde coronacrisis, konden heel wat reizen noodgedwongen niet doorgaan. Door de talloze annuleringen was het voor consumenten niet alleen moeilijk om terugbetaling te krijgen voor hun respectievelijke reis, maar ook voor de kosten die waren gemaakt voor eventuele reisverzekeringen. Test Aankoop schreef 13 reisverzekeraars aan om hen aan te sporen de consument terug te betalen. Met succes : de meeste maatschappijen zullen de verzekeringen gekoppeld aan een specifiek geannuleerde reis vergoeden en ook voor de contracten op jaarbasis, zijn er tegemoetkomingen. Test Aankoop stelt op haar website een modelbrief ter beschikking waarmee consumenten (gedeeltelijke) terugbetaling kunnen vragen : www.test-aankoop.be/reisverzekering.

Geannuleerde reizen

Op 17 maart besliste de Nationale Veiligheidsraad om alle niet essentiële reizen naar het buitenland te verbieden en stond ze tegelijk niet toe aan buitenlanders om naar België te reizen. Voor heel wat consumenten die een reis hadden geboekt stond deze, weliswaar noodzakelijke, beslissing, garant voor talloze geannuleerde vakantieplannen. Om de reissector tijdelijk voldoende krediet te geven, besliste minister Muylle via ministerieel besluit om pakketreisorganisatoren toe te staan vouchers uit te keren voor een geschrapte reis in plaats van de anders gangbare terugbetaling. Voor de consument betekende dit dat hij, in het geval hij wilde terugbetaald worden, tot 18 maanden moet wachten alvorens hij de respectievelijke som terug op zijn rekening ziet staan. Uitgaven die in het kader van een verzekering naast het pakket werden gedaan voor bijvoorbeeld reisbijstand, annulatie of bagage, dreigden verloren te gaan.

 

Verzekering zonder voorwerp

Wanneer reizen geannuleerd worden, worden de verzekeringen die specifiek aan die reis gekoppeld zijn, zonder voorwerp. Ze hebben geen bestaansreden meer omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de reis zelf. Met andere woorden : je hoeft niet te betalen voor een dienst die niet kan geleverd worden. In dit geval betekent dit dat de premies voor een bagageverzekering of voor reisbijstand integraal moeten terugbetaald worden ”, klinkt het bij Test Aankoop. Voor Test Aankoop moeten annulatieverzekeringen in een proportionele terugbetaling van de premie voorzien vanaf de datum van annulering van de reis tot de geplande vertrekdatum (voor een annuleringsverzekering) of tot de geplande terugreisdatum (als er een onderbreking van de reis is). Consumenten die dan weer een verzekeringscontract voor één jaar hebben afgesloten met als doel meerdere reizen te dekken, zien door alle annuleringen het verzekerde risico dusdanig verminderd, dat zich ook hier een compensatie opdringt.

 

Terugbetaling of compensatie

Om zijn standpunt over te brengen en compensatie te bekomen voor de consument, schreef Test Aankoop een aantal verzekeraars aan. Van de dertien maatschappijen die de verbruikersorganisatie aanschreef , antwoordden er negen. Vier verzekeraars stuurden helaas geen respons :  De antwoorden die de consumentenorganisatie van de verzekeraars ontving, zijn positief te noemen : voor wat betreft verzekeringen die specifiek aan één reis zijn gekoppeld, engageren de verzekeraars zich quasi unaniem om de premies terug te betalen voor reizen die geannuleerd moesten worden door toedoen van het coronavirus. In sommige gevallen stelt de verzekeraar een voucher voor of een overzetting van het verzekeringscontract naar een volgende reis. Met betrekking tot de verzekeringscontracten die voor één jaar werden gesloten, is de situatie minder eenduidig. Slechts twee verzekeraars bieden een korting op de premie aan : Ethias en Europ Assistance. Die korting geldt dan wel enkel bij de herniewing van het contract en is beperkt tot de annulatieverzekering. Allianz Assistance biedt gedurende een beperkte periode een aantal uitbreidingen aan terwijl KBC Verzekeringen de termijn van drie maanden laat vallen die de verzekeringnemer moet respecteren wanneer hij zijn contract wil opzeggen.

 

Laat je rechten gelden

Teneinde consumenten toe te laten terugbetaling van hun premie te vragen, stelt Test Aankoop op haar website (https://www.test-aankoop.be/reisverzekering)  een modelbrief ter beschikking die men kan downloaden om vervolgens naar zijn verzekeraar te sturen.

 

Test Aankoop aan de zijde van de consument

Consumenten kunnen tijdens de coronacrisis met vragen over hun rechten (reisannulering, uitstellen van je hypotheek, enzovoort) terecht op 0800 29 510 van maandag tot donderdag van 9 tot 18u en vrijdag van 9 tot 16u45. Een volledig dossier met veelgestelde vragen werd al voorzien op www.testaankoop.be/corona .

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.