Nieuws

Coronavirus: wat is de impact op mijn groepsverzekering?

31 maart 2020
coronavirus en groepsverzekering

Zal de beurscrash ten gevolge van de coronacrisis ertoe leiden dat je nu een negatief rendement zult overhouden aan de groepsverzekering die je aan het opbouwen bent?

Je moet voor je groepsverzekering geen verliezen vrezen ten gevolge van de coronacrisis. De situatie is totaal anders dan voor een belegging in aandelen(fondsen), waar we voor de korte termijn in slecht vaarwater zijn terechtgekomen.

De meeste groepsverzekeringen zijn immers contracten van het type “tak 21”

Maar ook met een contract van het type “tak 23” riskeer je in de regel geen negatief rendement. 

Contract van het type “tak 21”

Dat betekent dat er sowieso een bepaald minimumrendement wordt gegarandeerd. Door de verzekeraar. Dus zolang die niet failliet gaat, maakt het niet uit hoe de beurzen nu evolueren. En indien dat doemscenario zich toch zou voordoen, is er meestal nog de wettelijke waarborg die door de werkgever moet worden geboden. Zo meteen meer daarover.

Ander type contract

Als je bijvoorbeeld een contract hebt van het type “tak 23”, garandeert de verzekeraar geen minimumrendement want het contract is gekoppeld aan een beleggingsfonds. Maar bij groepsverzekeringen is er meestal een wettelijke waarborg, ongeacht het soort contract. De wetgever verplicht de werkgever om die waarborg te bieden. Het gaat momenteel om 1,75 % op nieuwe stortingen. Maar voor de “tak 21”-spaarpot die reeds werd opgebouwd met stortingen tussen 2004 en 1/1/2016, bedraagt de wettelijke waarborg nog altijd 3,25 % of 3,75 %.

De wettelijke waarborg geldt:

  • altijd als het gaat om een contract met “vaste bijdragen”;
  • alleen ten dele als het gaat om een contract met “vaste prestaties”, namelijk alleen voor het deel dat wordt opgebouwd met jouw verplichte persoonlijke bijdragen.

De formule “vaste bijdragen” komt het meest voor. Het houdt in dat vooraf alleen is vastgelegd hoeveel je werkgever als premie stort (bijvoorbeeld elke maand 2 % van je loon) en/of hoeveel jij zelf bijdraagt. Het eindkapitaal ken je vooraf niet met zekerheid, dat hangt af van wat de premies uiteindelijk zullen hebben opgebracht. 

Bij de formule “vaste prestaties” is vastgelegd hoeveel op de einddatum minimaal zal worden uitgekeerd (bijvoorbeeld een kapitaal dat overeenstemt met een rente van 80 % van het laatste loon verminderd met het wettelijke pensioen). 

De wetgever heeft geoordeeld dat de extra bescherming niet nodig was bij de tweede formule voor het deel dat wordt opgebouwd met premies van de werkgever omdat daar per definitie al méér zekerheid is ingebouwd. 

Dus ook met een contract van het type “tak 23” riskeer je geen negatief rendement zolang je werkgever niet failliet gaat.