Nieuws

Vanaf 2020 geen belastingvoordeel meer met lening voor gezinswoning in Vlaanderen

04 oktober 2019
woonbonus Vlaanderen afgeschaft

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel voor wie in Vlaanderen met plannen rondliep om een woning te kopen en op een mooi belastingvoordeel rekende met de lening. Vanaf 2020 zal dat niet meer kunnen!

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord staat te lezen dat de woonbonus voor de gezinswoning wordt afgeschaft vanaf 2020. De woonbonus is de naam van het belastingvoordeel dat het Vlaams Gewest je tot nog toe kan toekennen voor je hypotheeklening. In de plaats daarvan wordt een geringe verlaging van de registratierechten ingevoerd, dus de belasting die je bij de aankoop van die woning verschuldigd bent. Dat is echter peanuts in vergelijking met wat je dankzij de woonbonus had kunnen opstrijken. Alleen als je nu heel snel een gezinswoning koopt, een goede kredietgever vindt voor je hypotheeklening én de notariële akte tegen het einde van dit jaar kan worden betekend, zul je de financiële last van je lening nog aanzienlijk kunnen verlichten dankzij de woonbonus.

Er gaat een groot voordeel verloren

De woonbonus is het belastingvoordeel voor de hypotheeklening voor je eigen woning (hoofdverblijf). Door de woonbonus kun je met de kapitaalaflossingen en de intresten van je lening plus de premies van de bijbehorende schuldsaldoverzekering een belastingvermindering krijgen van 40 % op een bedrag van maximaal € 2 280 euro de eerste 10 jaar en op maximaal € 1 520 daarna. Dat kan voor een koppel dat een lening sluit voor 20 jaar, een belastingvoordeel opleveren van ongeveer € 30 400 (zonder rekening te houden met gemeentelijke opcentiemen). Dat valt volledig weg als de woonbonus niet langer wordt toegekend.

Het nieuwe belastingvoordeel dat volgens het regeerakkoord in de plaats komt, staat totaal niet in verhouding tot het voordeel dat wegvalt. Het is namelijk de bedoeling om de registratierechten (“koopbelasting”) voor de gezinswoning te verlagen van 7 % naar 6 %. Voor een woning van € 250 000 zou je bij de aankoop vanaf 2020 daardoor slechts € 15 000 verschuldigd zijn, tegenover € 17 500 vroeger. Anders gezegd, met de nieuwe maatregel bespaar je in dit voorbeeld slechts € 2 500 (het voordeel vergroot naarmate de woning duurder is). 

Nieuwbouw valt twee keer uit de boot

Als je geen bestaande woning koopt maar een nieuwbouw, zul je met je lening van 2020 geen aanspraak kunnen maken op de woonbonus en evenmin op de verlaging van de registratierechten (je bent dan immers geen registratierechten verschuldigd maar btw).

Belastingvoordeel blijft bestaan voor tweede woning 

Je valt niet onder de nieuwe maatregel wanneer je leent voor de aankoop van een tweede woning. In dat geval is immers niet het Vlaams Gewest bevoegd, maar de federale overheid.

En aangezien de federale overheid het belastingvoordeel niet heeft afgeschaft, blijf je ervoor in aanmerking komen. In dat geval heeft het voordeel trouwens een andere naam: niet woonbonus, maar belastingvermindering voor het langetermijnsparen. 

Daardoor zul je bizar genoeg voor een lening voor een eerste woning dus geen voordeel meer krijgen, maar voor een tweede woning wel.

Wat als je al een lening hebt lopen?

Als je al een hypotheeklening hebt lopen waarmee je in aanmerking komt voor de Vlaamse woonbonus, verandert er niets.

Het leven is aan de snelle beslissers

Heeft het zin om nog snel je aankoopplannen te vervroegen/bespoedigen en nog in 2019 een woning aan te schaffen en een hypotheeklening aan te gaan? Ja, maar dan moet je wel heel snel zijn. 

Het is de datum van de ondertekening van de kredietakte die zal bepalen of je de woonbonus voor de lening nog kunt genieten. Die moet dus absoluut nog in 2019 vallen. Anders gezegd, de buit is niet binnen op het ogenblik dat je de onderhandse koopovereenkomst tekent. De notaris heeft vanaf dat ogenblik doorgaans twee tot drie maanden nodig om alle noodzakelijke informatie te verzamelen. Vergeet niet dat je ook nog aan een hypotheeklening moet geraken.

Wij kunnen je helpen bij je zoektocht naar een goede lening met onze Koopwijzer hypotheekleningen.

NAAR ONZE KOOPWIJZER HYPOTHEEKLENINGEN

Aangezien je voor 2019 hoogstwaarschijnlijk nog maar met een klein bedrag van de lening aanspraak zou kunnen maken op belastingvoordeel, kan het interessant zijn om voor de schuldsaldoverzekering te kiezen voor een eenmalige premie. Want het is het totaal van die bedragen dat meetelt voor de berekening van de belastingvermindering. Zo kun je het onderste uit de kan halen met het belastingvoordeel voor 2019.

Mocht je al een bouwgrond bezitten waarop je wilt bouwen, heb je er alle belang bij om de lening nog in 2019 te sluiten.