Nieuws

De wet op het hypothecair krediet voldoet niet!

28 februari 2018
wet op hypothecair krediet

Batibouw is voor ons de gelegenheid om minister Kris Peeters erop te wijzen dat de nieuwe wet op het hypothecair krediet er niet in slaagt om de vergelijking van diverse kredietoffertes glashelder te maken voor de consument. Een onderzoek naar onlinewoonkredieten bevestigt dat de info van de kredietgevers nog te vaak misleidend is.  

Niet enkel tijdens Batibouw maar het hele jaar door kunnen kandidaat-leners bij ons terecht voor tal van tips in hun zoektocht naar het beste woonkrediet.  
Bel naar ons Contact Center op 02 542 33 44 of surf naar onze Koopwijzer hypotheekleningen.

Naar onze koopwijzer 

De nieuwe wet op het hypothecair krediet heeft het jaarlijks kostenpercentage (JKP) ingevoerd opdat de consument offertes goed zou kunnen vergelijken. Dat  is immers het totaalpercentage van de lening, waarbij naast de intrestvoet ook rekening wordt gehouden met de verschillende kosten gekoppeld aan het krediet, meer bepaald de nevenproducten die verplicht zijn om de lening te kunnen krijgen, zoals in vele gevallen de schuldsaldoverzekering. 

Kredietoffertes online vergelijken kan in dat opzicht de ideale oplossing lijken. Alleen kan de consument niet altijd vertrouwen hebben in het JKP dat hem wordt meegedeeld.

In de praktijk vaak misleidend

Tijdens ons laatste onderzoek naar onlinewoonkredieten bleken de simulaties niet te kloppen met de realiteit. 

Hello bank! bijvoorbeeld stelde een lagere premie voor omdat voor de schuldsaldoverzekering slechts rekening werd gehouden met 75 % van de dekking van de lening, wat niet klopte met wat het koppel in kwestie wou.

Zelfde verhaal bij KBC en Keytrade Bank, waar de premie van de woningverzekering werd berekend op basis van een andere woning of een woning die werd gekwalificeerd als een “vergelijkbaar gebouw”.

Als de hypotheses ver verwijderd zijn van de realiteit van de kandidaat-lener, kan het JKP  niet betrouwbaar zijn. De voorgestelde simulaties bleken onvoldoende op maat.

De hoogste tijd om dat recht te zetten

Reeds in 2017 lieten wij aan minister van Economie en Consumentenzaken Peeters weten dat de regelgeving dringend diende te worden aangepast indien men de consument echt wil helpen vergelijken.

Volgens de laatste informatie zou de FOD Economie bezig zijn met een enquête op het terrein om te kijken in welke mate de wet wordt nageleefd. Helaas is het juist de wet die te veel achterpoortjes openlaat voor de kredietgevers en die de consument niet in staat stelt om optimaal kredietoffertes te vergelijken.