Nieuws

Schatting van woning voor woonkrediet wellicht zonder kosten

25 november 2021
woonkrediet en verplichte schatting van woning

Vanaf 1/1/2022 moet elke woning waarvoor krediet wordt aangevraagd, worden geschat. De Nationale Bank van België verwacht hiervoor in de meeste gevallen geen kosten. Volgens ons kan er ook wat goeds voortvloeien uit die verplichte schatting 

Wanneer je een woonkrediet aanvraagt, wordt het bedrag dat je kunt lenen vandaag de dag vaak berekend op basis van de aankoopprijs die je voor de woning betaalt. Vanaf volgend jaar zal de kredietgever echter moeten uitgaan van de geschatte waarde van de woning om het maximale leningsbedrag te bepalen.

De Nationale Bank van België verwacht daardoor niet méér kosten voor de consument. Omdat ze ervan uitgaat dat de kredietgevers in de meeste gevallen gebruik zullen maken van statistische modellen om de waarde te bepalen. Ze zullen alleen ter plekke gaan als bijvoorbeeld de waarde van het pand met onvoldoende zekerheid kan worden bepaald, als de databank onvoldoende soortgelijke panden bevat of als ze met heel specifieke aspecten rekening moeten houden. In alle andere gevallen zal er wellicht geen expert aan te pas komen en zullen daar dan ook geen kosten voor worden aangerekend.

Die verplichte schatting is niet voor iedereen goed nieuws. Ook al zien wij het niet helemaal slecht in. Maar we pleiten wel voor extra bescherming van de consument.

Mogelijk nadeel

De verplichte schatting kan nadelig uitvallen voor sommige consumenten. Wanneer je te veel biedt voor een woning, zul je het verschil tussen de aankoopprijs en de geschatte waarde immers niet mee kunnen lenen. Een voorbeeld. Als je nu een woning koopt voor € 350 000 en 90 % van de aankoopprijs kunt lenen, moet je € 35 000 uit je eigen zak betalen. In het nieuwe systeem kan dat flink méér zijn: stel dat de woning op slechts € 320 000 wordt geschat en je 90 % van die € 320 000 kunt lenen, dan kun je € 62 000 niet meelenen (en daar komen nog eens de aktekosten bij). 

Toch zal de verplichte schatting niet altijd een extra drempel zijn voor jonge mensen die een woning willen kopen. Want als het gaat om de verwerving van een eerste eigendom, mogen de banken voor 35 % van hun leningen boven de drempel van 90 % van de waarde gaan (weliswaar wordt dan veelal een hogere intrestvoet aangerekend).

Maar er zijn ook voordelen

Wij vinden de verplichte schatting op zich geen slecht systeem. Misschien zal dat sommige consumenten twee keer doen nadenken vóór ze een woning kopen in plaats van impulsief te handelen. Het kan ook een stabiliserende invloed hebben op de vastgoedmarkt. Er wordt immers uitgegaan van cijfers uit het verleden, en die trekken de gemiddelde schatting naar beneden als de markttrend stijgend is en naar boven als de prijzen dalen.

Wat wij eisen

Er kan wel iets worden gedaan om de consument beter te beschermen:

  • Als een expert de waarde moet schatten, zou de bank de kosten voor haar rekening moeten nemen want de expertise is vooral in haar voordeel.
  • Bij de verkoop van vastgoed zou het verplicht moeten zijn om een "opschortende voorwaarde" over de financiering op te nemen. Daardoor mag de verkoop pas tot stand komen als de koper bij de bank een lening kan verkrijgen die neerkomt op een bepaald percentage van de aankoopprijs. Want zonder opschortende voorwaarde is het niet helemaal niet zeker dat je makkelijk aan een woonkrediet zult geraken als de geschatte waarde ver onder de aankoopprijs ligt.

Op zoek naar een woonkrediet?

Maak gebruik van onze Koopwijzer Hypotheekleningen om uit te zoeken waar je een voordelige hypotheeklening kunt vinden.

Neem het resultaat mee naar enkele banken om over een nog beter tarief te onderhandelen. Vergeet niet om hen te vragen of je schattingskosten zult moeten betalen, en zo ja hoeveel.

NAAR ONZE KOOPWIJZER HYPOTHEEKLENINGEN