Nieuws

Hypotheeklening: waarom zelfs 90 % voor sommigen nog te veel zal zijn

30 oktober 2019
hypotheeklening quotiteit beperkt tot 90 %

Vanaf volgend jaar zul je nog maximaal 90 % van de waarde van je woning kunnen lenen bij een bank. Voor de banken is dat beter voor hun solvabiliteit. Maar als consument zit je daarmee niet per se op safe. Het blijft cruciaal om zelf vooraf te becijferen hoe ver je kunt gaan met de afbetaling van je hypotheeklening.

De Nationale Bank heeft voor het eerst maxima opgelegd voor de quotiteiten die een kredietgever mag hanteren voor een nieuwe hypotheeklening. De quotiteit is het percentage dat uitdrukt hoeveel je leent in verhouding tot de waarde van de woning.

De nieuwe regels

Vanaf 1/1/2020 mag de quotiteit in principe nog maximaal 90 % bedragen. Anders gezegd, je zult hoe dan ook zelf moeten beschikken over 10 %, plus het bedrag nodig voor de registratierechten die je moet betalen op de akte voor de aankoop en de lening. 

Maar er zijn heel wat uitzonderingen:

  • Als het gaat om jonge mensen die voor het eerst een woning kopen: een kredietgever mag voor 35 % van de kredieten die hij aan die categorie toekent, een quotiteit verlenen van méér dan 90 % en voor 5 % zelfs van méér dan 100 %.
  • Als het gaat om mensen die voor de tweede keer een woning kopen: een kredietgever mag voor 20 % van de kredieten hij aan die categorie toekent, een quotiteit verlenen van méér dan 90 % maar met 100 % als absoluut maximum.
  • Als het gaat om mensen die kopen om te verhuren: de maximale quotiteit bedraagt in principe 80 %, maar voor 10 % van de kredieten die aan die categorie worden toegekend, mag dat tot 90 % gaan.

Becijfer zelf hoeveel je kunt afbetalen

De beperking van de maximale quotiteit is ongetwijfeld beter voor de solvabiliteit van de banken (en dat heeft natuurlijk de hoogste prioriteit voor de Nationale Bank). Maar de consument zit niet per se op safe omdat hij minder leent dan 90 % van de waarde van de woning.

Als je een hypotheeklening nodig hebt, raden we je ten zeerste aan om eerst goed uit te dokteren hoe ver je kunt gaan met de maandelijkse afbetaling vóór je een contract tekent voor een hypotheeklening. Je kunt daarvoor gebruik maken van onze tool met nuttige berekeningen in het kader van een hypotheeklening.

NAAR ONZE REKENMODULE

Dit is onze vuistregel: ga voor de maandelijkse afbetaling niet verder dan 80 % van de huur die je nu per maand betaalt plus het bedrag dat je nu gemiddeld op maandbasis kunt sparen. Volgens ons pas je die beter toe dan je te focussen op de quotiteit. 

Echt verantwoord krediet 

Wanneer een kredietgever te weinig rekening houdt met de beschikbare inkomsten, bestaat het gevaar dat hij te gemakkelijk een lening toekent. En dat gebeurt in de praktijk maar al te vaak, zo blijkt uit onze enquêtes. Voor sommige bankiers volstaat het bijvoorbeeld dat een gezin met twee kinderen na de afbetaling van de lening nog € 1 400 per maand overhoudt. Dat is gewoon onverantwoord. Maar met de nieuwe regels van de Nationale Bank zal dat nog altijd mogelijk zijn! 

Wij blijven er dan ook op hameren dat de kredietgevers beter hun huiswerk moeten maken wanneer ze beoordelen of een kandidaat-lener kredietwaardig is. Ze moeten zichzelf dus de discipline opleggen om op een echt verantwoorde manier hypotheekkrediet toe te staan. Dat is de beste manier om consumenten te behoeden tegen overmatige schuldenlast. 

We mogen ook niet in de val lopen van de kredietgevers. Zij herhalen voortdurend dat er maar weinig wanbetalers zijn bij de mensen met een hypotheeklening. Maar in die cijfers wordt geen rekening gehouden met de personen die hebben beslist om hun huis te verkopen omdat ze de afbetaling niet meer aankonden. Reden te meer om twee keer na te denken alvorens een hypotheeklening te sluiten …