Nieuws

Het is niet goed voor de consument als het hypothecair mandaat wordt geschrapt

26 augustus 2021
hypothecair mandaat

Volgens de Europese bankenregulator hebben de banken te weinig garanties met een hypothecair mandaat. De consument van zijn kant is met zo'n mandaat goedkoper af dan met een regelrechte hypothecaire inschrijving.

De Europese bankenregulator ziet niet graag dat consumenten die een woonkrediet aangaan, als garantie, volledig of ten dele, een hypothecair mandaat bieden. Die instantie overweegt om banken die hypotheekleningen met een mandaat toestaan, te verplichten om die kredieten te beschouwen als leningen met te weinig garantie. En in zo'n geval moeten ze méér kapitaal opzijzetten om dat risico te dekken. Met als gevolg dat de banken niet meer geneigd zullen zijn om hypothecaire mandaten te aanvaarden of het woonkrediet mét mandaat systematisch duurder zullen maken.

Dat zou heel jammer zijn want met een hypothecair mandaat kan de consument een paar honderd en soms zelfs een paar duizend euro's besparen in vergelijking met een regelrechte hypothecaire inschrijving.

Waarom een mandaat goedkoper is

Als je een lening sluit om een huis of appartement te kopen, moet je bijna altijd een hypotheek toestaan op dat goed. Als garantie voor de kredietgever voor het geval je de lening niet meer kunt afbetalen. 

In veel gevallen wordt daarvoor een hypothecaire inschrijving genomen. Je laat de notaris de hypotheek dan inschrijven op het Kantoor Rechtszekerheid. Daar hangt een fors prijskaartje aan vast, iets wat wij al lang betreuren.

Het is echter ook mogelijk om een hypothecair mandaat als garantie te bieden. In dat geval geef je de kredietgever alleen de volmacht om, zonder dat hij je vooraf moet verwittigen, een hypothecaire inschrijving op het Kantoor Rechtszekerheid te nemen indien hij dat nodig acht (bv. omdat hij financiële problemen vermoedt). Daar zijn minder kosten aan verbonden dan aan een hypothecaire inschrijving. 

In de praktijk wordt zo'n mandaat meestal slechts voor een deel van het leenbedrag toegestaan. Maar zelfs dat is interessant voor de consument. Een voorbeeld zal dat duidelijk maken. Stel dat je € 100 000 leent en voor de helft van het leenbedrag werkt met een hypothecaire inschrijving en voor de andere helft met een hypothecair mandaat. Dan bespaar je op die manier zowat € 400. Voor een lening van € 200 000 zou dat al rond de € 1 000 draaien.

Toch is een mandaat niet zomaar voor iedereen aan te bevelen. Dat geldt meer bepaald als je later effectief afbetalingsproblemen krijgt, als je lening alleen recht geeft op belastingvoordeel als er een hypothecaire inschrijving is en als de kredietgever een hogere intrestvoet toepast voor het leninggedeelte met een mandaat. 

Je kunt daar alles over lezen in ons dossier met tips over een hypotheeklening

De consument zal de dupe zijn 

Ook al zijn er uitzonderingen, een hypothecair mandaat is financieel meestal een goede zaak voor de consument. Als die mogelijkheid zou verdwijnen, is de kans groot dat de consument daar de dupe van zal zijn doordat hij in veel gevallen méér kosten zal moeten ophoesten. De staatskas mag daar wel bij varen, dat geldt niet voor de consument. Wij blijven daarom opkomen voor een verlaging van de kosten bij het verlijden van de notariële akte voor een hypotheeklening.

Op zoek naar een woonkrediet?

Maak voor je zoektocht naar een hypotheeklening zeker gebruik van onze Koopwijzer hypotheekleningen. Want met het resultaat van die tool zul je goed gewapend zijn om een nog beter tarief los te peuteren bij een kredietgever.

NAAR ONZE VERGELIJKINGSTOOL VOOR HYPOTHEEKLENINGEN