Dossier

Btw voor werkzaamheden aan de woning

15 februari 2016
Btw voor werkzaamheden aan de woning

Misschien overweegt u een en ander te veranderen aan uw woning: ze vergroten, een terras aanleggen, een nieuwe badkamer installeren, een alarmtoestel plaatsen … Weet dat u dan niet altijd het volle btw-tarief van 21 % moet betalen: soms volstaat 6 %.

De voorwaarden om bij werkzaamheden aan een bestaande woning voor de btw aanspraak te kunnen maken op het gunsttarief van 6 % betreffen de woning en het soort van werkzaamheden.
Sinds 2016 staat de fiscus het verlaagde tarief, behoudens grote uitzondering, evenwel niet meer toe voor woningen met een recente bouwdatum.

Welke woning?

Om aanspraak te kunnen maken op het gunsttarief volstond het vroeger dat de woning ten minste 5 jaar oud was.  Sinds 12/2/2016 is de ouderdomsvoorwaarde in principe opgetrokken naar 10 jaar.
De fiscus is vrij soepel met die termijn: het volstaat dat de woning voor het eerst in gebruik werd genomen in de loop van het tiende kalenderjaar vóór de datum van de betaling van het voorschot of het einde van de werkzaamheden als geen voorschot verschuldigd was. Werden de werkzaamheden bijvoorbeeld beëindigd in 2016, dan moet u de woning uiterlijk op 31/12/2006 in gebruik hebben genomen. 

Er is bij wijze van overgangsmaatregel nog één geval waarin de vroegere termijn van 5 jaar volstaat: als u het contract voor de renovatie vóór 12/2/2016 hebt gesloten en vóór die datum een kopie bij het btw-kantoor hebt ingediend, volstaat het dat de woning uiterlijk op 31/12/2011 voor het eerst in gebruik is genomen.

U moet de woning na de uitvoering van de werkzaamheden uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruiken. 

Voor de rest doet het er niet toe of u eigenaar, vruchtgebruiker of huurder bent van de woning. 

Het moet evenmin uw hoofdverblijfplaats zijn: de werkzaamheden aan een tweede verblijf komen ook in aanmerking.

Welke werkzaamheden?

De werkzaamheden moeten dienen tot een omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud van de woning. Enkele voorbeelden: schilderen, een alarm plaatsen, airco inbouwen, sanitair of vloerbekleding aanbrengen, badkamer- en keukenmeubels aan de muur vasthechten, de schoorsteen vegen, de gevel zandstralen, de woning vergroten, een terras aanleggen dat tegen de woning aankomt, een veranda bouwen …

U kunt geen aanspraak maken op het verlaagde btw-tarief voor huishoudelijk onderhoud, tuinaanleg, omheining, zwembad, tennisveld, sauna, afbraak (tenzij daarna werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor het verlaagde tarief geldt), levering en plaatsing van een huishoudtoestel (oven, vaatwasser, koelkast, kookplaten …).

Het verlaagde btw-tarief geldt niet alleen voor werkzaamheden die u door een aannemer hebt laten uitvoeren maar ook voor iets dat u hebt gekocht en dat u door de verkoper hebt laten plaatsen (bv. vast tapijt). U zult daarentegen 21 % btw moeten betalen voor materiaal dat u zelf koopt en zelf plaatst.

Controle mogelijk

Als u een nieuwe woning hebt laten optrekken, verwacht de fiscus enige tijd nadat de woning in gebruik is genomen, een btw-aangifte van u. Weet dat die btw-aangifte ook van u wordt verwacht voor ingrijpende verbouwingen aan een bestaand gebouw die met nieuwbouw worden gelijkgesteld en die kunnen leiden tot een verhoging van het kadastraal inkomen.