Nieuws

Corona: wat met betaalde abonnementen en cadeaubons?

20 maart 2020

Een fitness- of cultuurabonnement waarvan je een tijdlang geen gebruik kunt maken? Een cadeaubon die nu dreigt te gaan vervallen? Wij vragen dat deze diensten worden opgeschort of dat ze (gedeeltelijk) worden terugbetaald als dat niet kan.

Ons sociaal leven ligt volledig stil door het coronavirus. Dat betekent ook dat we geen gebruik kunnen maken van diensten waarop we intekenden voor een bepaalde termijn, zoals een abonnement bij een fitnesscentrum of bij een cultureel centrum of een abonnement op een magazine. En cadeaubons die een vervaldatum hebben, dreigen onbruikbaar te zijn geworden als we weer naar buiten mogen. Een oplossing dringt zich op, zeker op een moment dat heel wat mensen tijdelijk werkloos zijn en hun inkomen tijdelijk zien dalen.

Bedrijven komen de klant zelf tegemoet

Een heuglijke vaststelling is alvast dat sommige bedrijven maatregelen hebben genomen om hun klanten tegemoet te komen. Ze verwittigen hen bijvoorbeeld dat er tijdelijk geen domiciliëringen worden aangeboden, dat hun abonnement voor de duur van de crisis wordt opgeschort of dat ze recht hebben op een terugbetaling. 

Schorsen zolang quarantaine van toepassing

Wij roepen alle bedrijven en organisaties op om het goede voorbeeld te volgen en klantvriendelijke maatregelen te treffen. We roepen fitness- en sportcentra, culturele centra en alle dienstenaanbieders in die zin op om abonnementen en betalingen of domiciliëringen die hiermee gepaard gaan, te schorsen voor de uur van de quarantainemaatregelen. Hetzelfde geldt voor geschenkbonnen die in de winkel kunnen geruild. Sommige winkels hebben dan wel een online aanbod maar zeker niet allemaal. Bovendien beschikt ook niet elke consument over een internetaansluiting. Als een aanbod niet kan worden opgeschort, vragen we om een (gedeeltelijke) terugbetaling. 

We hebben alvast een brief gericht naar minister van Consumentenzaken, Nathalie Muylle, om te kijken wat er mogelijk is binnen de bijzondere bevoegdheden in het kader van de coronacrisis.