Dossier

Trouwen en de fiscale gevolgen

24 februari 2017
trouwen en fiscale gevolgen

Wanneer twee mensen voor elkaar kiezen, gaan sommigen "feitelijk" samenwonen, zonder enige formaliteit. Anderen koppelen daar een huwelijk aan vast. Nog anderen willen dat niet maar leggen hun samenwoning wel officieel vast met een verklaring van wettelijke samenwoning op de gemeente. Welke zijn de concrete gevolgen van die aparte fiscale behandeling?

Feitelijk samenwonen vaak fiscaal voordelig

Feitelijk samenwonenden met één of meer kinderen fiscaal ten laste hebben in de personenbelasting een voordeel ten opzichte van gehuwde en wettelijk samenwonenden met dezelfde gezinssituatie. Dat geldt nog meer als een van de betrokkenen in het buitenland werkt en die de belangrijkste kostwinner binnen het gezin is.

Verder kan een gezin van feitelijke samenwoners dat vervangingsinkomsten geniet (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen e.d.), op jaarbasis makkelijk enkele honderden euro's beter af zijn dan een koppel dat getrouwd is of wettelijk samenwoont.

Feitelijk samenwonen soms fiscaal nadelig

Als er in het gezin één partner is die geen of weinig beroepsinkomsten heeft, zijn de partners fiscaal beter af als ze officieel een koppel vormen.
Maar ook als het om twee veelverdieners gaat, riskeren ze op één punt een fiscaal nadeel: door feitelijk samen te wonen kunnen ze méér verschuldigd zijn aan bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.

Soms fiscaal (bijna) geen verschil

Wat de algemene belastingvrije som betreft die de fiscus toepast, daar bestaat maar één versie van, ongeacht de samenwoningsvorm.

Ook voor de hypotheeklening maakt het in de praktijk doorgaans weinig uit of de partners die de lening samen hebben gesloten, feitelijk samenwonen of daarentegen getrouwd zijn of wettelijk samenwonen.

Er is echter méér dan de fiscus

Feitelijke samenwoners vergeten dit beter niet: ze mogen in bepaalde omstandigheden dan al bevoordeeld zijn in de personenbelasting, de beslissing om al dan niet te trouwen of wettelijk te gaan samenwonen heeft ook andere dan fiscale gevolgen. Voor het wettelijke erfrecht bijvoorbeeld.

User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren
Community

Geld & verzekeringen

Gerelateerde discussies