Dossier

Een akkoord opstellen als u uit elkaar gaat

30 juli 2013
een akkoord opstellen

Wat als samenleven met uw partner niet meer lukt? Of u nu getrouwd bent of feitelijk dan wel wettelijk samenwoont, u stelt maar beter een akkoord op met uw toekomstige ex, waarin u afspraken omtrent de scheiding vastlegt. We geven enkele voorbeelden van mogelijke bepalingen.

Inleiding

Stel dat uw relatie scheefloopt en dat u en uw partner beslissen om ieder zijn eigen weg te gaan.
Of u nu getrouwd bent of feitelijk dan wel wettelijk samenwoont, het is aan te raden om samen een akkoord op te stellen, waarin u afspraken omtrent de scheiding vastlegt. 

 
Zo’n schriftelijk document helpt om de situatie te "rationaliseren" en te structureren. Wie doet wat? Wie krijgt wat? Wat met de zorg en de verblijfplaats voor de kinderen? Volgens welke regeling? Door concrete afspraken te maken vermijdt u misverstanden, zeker als er meningsverschillen ontstaan en de emotie de bovenhand krijgt.

Overeenkomst voorafgaand aan de scheiding

Als u getrouwd bent maar wilt scheiden met onderlinge toestemming, moet u het eerst en vooral eens geraken over alle regelingen en allebei een akkoord tekenen. Dat akkoord wordt vervolgens nagekeken door de rechter. Zo’n overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming bestaat uit twee delen. Het eerste is de familierechtelijke overeenkomst. Die vermeldt onder meer de verblijfplaats van de echtgenoten, afspraken over hun gezamenlijke kinderen (verblijfplaats, alimentatie, ouderlijk gezag …), eventueel onderhoudsgeld van de ene aan de andere partner, de verdeling van de procedurekosten en de bevoegde rechtbank.

Het tweede deel wordt de vermogensrechtelijke overeenkomst of regelingsakte genoemd, omdat ze niet noodzakelijk in een gelijke verdeling voorziet. Deze overeenkomst regelt dus de verdeling van alle goederen: zowel de meubels en de onroerende goederen als de banktegoeden.

Deze overeenkomst moet door beide echtgenoten worden ondertekend en mag worden opgesteld in de vorm van een onderhandse akte. Enkel als ze bepalingen over onroerende goederen bevat, is een notariële akte verplicht. Eens de overeenkomst door de rechter is bekrachtigd, is ze bindend voor alle partijen.

Kiest u voor een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, dan is de kans klein dat u er op een serene manier in slaagt om afspraken omtrent de scheiding op papier vast te leggen. Niettemin kunt u de rechter vragen om een volledig of gedeeltelijk akkoord met voorlopige afspraken over de kinderen, de eigendommen en eventueel onderhoudsgeld goed te keuren.

Minnelijke overeenkomst

Een minnelijke overeenkomst is een mogelijkheid voor koppels die niet of alleszins niet meteen overgaan tot een echtscheiding. Het gaat dus ofwel om getrouwde koppels die uiteen willen gaan zonder te scheiden, ofwel om feitelijk of wettelijk samenwonenden die niet langer willen samenleven.

Zo’n overeenkomst kan tenminste tijdelijk voor rust en duidelijke afspraken zorgen, om te vermijden dat de situatie slecht uitdraait, met name voor de kinderen.

In tegenstelling tot de overeenkomst voorafgaand aan de scheiding is ze echter niet bindend. Als u zo'n minnelijke overeenkomst tekent, gaat u akkoord met de vastgelegde afspraken. Dat is toch al dat. Maar als één van beiden van mening verandert en de afspraken niet meer nakomt, kan geen enkele deurwaarder of agent u of uw toekomstige ex daartoe dwingen. Volgens de rechtspraak heeft zo'n akkoord geen uitvoerbare kracht. Om het wel uitvoerbaar te maken, moet u naar de rechter stappen. Die kan de bepalingen die hij wettelijk en gerechtvaardigd acht, doen toepassen, zoals het hoederecht en het bezoekrecht van de kinderen. 

Moet u een beroep doen op een jurist om een overeenkomst op te stellen?

U bent vrij om op eigen houtje, dus zonder tussenkomst van een jurist, een overeenkomst op te stellen (een overeenkomst voorafgaand aan de scheiding of een minnelijke overeenkomst). Maar zoals voor bij belangrijk document is ook hier de hulp van een deskundige aan te raden. Die kan helpen om een billijk akkoord te bereiken en ervoor zorgen dat de bepalingen conform de wet zijn.