Persbericht

Onderzoek van Test Aankoop : Koopkracht steeg in 2019, sombere vooruitzichten voor 2020

21 april 2020

Onze koopkracht ging er in 2019 op vooruit. Dat blijkt uit onderzoek van Test Aankoop na een bevraging bij 3488 Belgen die peilde naar hoe moeilijk of gemakkelijk men het vond om de dagelijkse uitgaven te bekostigen. Op basis van deze rondvraag berekende de consumentenorganisatie een globaal indexcijfer dat voor het jaar 2019 op 53,8 komt te liggen. Voor 2018 bedroeg dat 50,8. Gemiddeld gingen we er dus op vooruit vorig jaar. Echter, door toedoen van de coronacrisis en de massale (tijdelijke) werkloosheid die deze met zich meebrengt, zijn de verwachtingen voor 2020 een stuk somberder.

Eerst het goede nieuws

De gemiddelde Belg had het in 2019 iets makkelijker om zijn uitgaven te bekostigen dan in 2018. Dat blijkt uit de consumentenbarometer van Test Aankoop. 3488 mensen van 25 tot en met 79 jaar antwoordden eind vorig jaar op een enquête hoe comfortabel hun huishoudelijke uitgaven waren in 2019 en hoe moeilijk ze die inschatten voor 2020. Het panel was representatief samengesteld en werd gewogen voor leeftijd, geslacht, opleiding en woonplaats. Specifiek werd er gepeild naar 37 verschillende kostenposten binnen zes hoofddomeinen zoals gezondheid, voeding of vervoer. 45% van de Belgen beweerde makkelijk rond te komen, 6% meer dan in 2018. 64% kon vorig jaar moeilijk sparen, tegenover 68% in 2018. Een verbetering met 4%.  Net zoals vorig jaar stonden koppels zonder kinderen ten laste er het best voor, net als gepensioneerde paren of gezinnen  waar beide partners een universitair diploma hebben.

Minder rooskleurig

Het moge duidelijk zijn dat deze ‘groene cijfers’ er niet voor iedereen zijn, aldus Test Aankoop : ook in 2019 moeten weer heel wat Belgen de riem aanhalen. Niet alleen in cultuur en vrije tijd werd gesnoeid, maar ook hadden gezinnen het moeilijk om de uitgaven voor gezondheidszorg of huisvestiging te bekostigen. “Wat gezondheid betreft hebben nog steeds heel wat gezinnen moeite met een bril, een hoorapparaat of tandzorg te veroorloven”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. Globaal gezien geven 52% van de bevraagden aan enige moeite te hebben met de eindjes aan elkaar te knopen, voor 3% zijn dit ernstige moeilijkheden. Een groot deel van de gezinnen geeft ook aan hinder te ondervinden bij het betalen van de energiefactuur (26%), telecomdiensten (22%) en vlees en vis (21%). Daarnaast kampt 32% van de bevraagden met betalingsmoeilijkheden voor huisvesting, 30% voor vervoer en 29 % gezondheidszorg.

Vlaamse universitairen

Families waarvan één van beide ouders werkloos is, trekken aan het kortste eind en ook de aard van het diploma blijkt doorslaggevend : als geen van beide ouders universitair geschoold is, bedraagt het indexcijfers 47,1 tegenover 61,9 als beide partners wel over een universitair diploma beschikken.

Ook de woonplaats maakt een verschil : in Vlaanderen (indexcijfer 56,7) staan inwoners er gemiddeld beter voor dan in Brussel (51) en Wallonië (49). In Antwerpen en Vlaams-Brabant is het indexcijfer het hoogst, onderaan de ladder vinden we de provincie Henegouwen.  

Sombere tijden

Test Aankoop peilde in de enquête van eind 2019 ook naar de verwachtingen voor 2020. De meerderheid (60%) verwachtte geen verandering van zijn financiële situatie, 28% verwachtte een verslechtering en 12% een verbetering. “Niemand kon eind december echter voorspellen welke crisis er op ons af zou komen. Met momenteel 1,25 miljoen tijdelijke werklozen in dit land, zal de impact op de financiële situatie en de koopkracht van de gezinnen enorm zijn. De Nationale Bank en het Federaal Planbureau verwachten een inkrimping van de Belgische economie met 8% en een begrotingstekort dat dit jaar kan oplopen tot 7,5 %, ofwel meer dan 30 miljard euro. We zijn dan ook zeer bezorgd over de uitkomst van onze bevraging voor dit jaar, eind december”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.