Persbericht

Daling supermarktprijzen na terugkeer promoties beperkt

10 april 2020

Toen de consument massaal aan het hamsteren sloeg na het uitbreken van de coronacrisis en de lockdown die ermee gepaard gaat, besloot de regering op 19 maart om promoties in supermarkten te verbieden. In navolging hiervan stelde Test Aankoop prijsstijgingen vast tot meer dan 6% ten opzichte van het prijsniveau van begin maart. Nu promoties sinds een week terug toegelaten zijn, constateert de consumentenorganisatie slechts een kleine daling. Test Aankoop roept de supermarktketens op om snel weer op het prijsniveau van voor de crisis te komen om consumenten in een financieel moeilijke situatie te ontzien.

Hamsteren

In navolging van het massale hamstergedrag van de Belgische consument ingevolge de coronamaatregelen, kondigde de Nationale Veiligheidsraad op 19 maart aan, dat er een einde diende gesteld te worden aan promoties en kortingen. Tot en met begin april, zou de consument niet langer ‘2+1 gratis’ of ‘1 + 1 gratis’ zien in de winkelrekken.

Via een tool om de prijzen in supermarkten te monitoren en prijsschommelingen op te volgen, controleert Test Aankoop een representatieve korf van 267 producten met kruidenierswaren, verzorgingsproducten, dranken, zuivel enz. van zowel (inter)nationale merken als huismerken en witte producten. Dankzij deze tool kon de consumentenorganisatie vaststellen dat er reeds een  prijstoename bij sommige supermarkten voor de afkondiging van de lockdown was : bij Colruyt was er al een stijging te merken van 3% op  11 maart ten opzichte van het prijsniveau van 1 maart. Voor wat betreft Collect&Go is dit zelfs 4 %. Ook bij Carrefour is een prijsstijging te zien van een kleine 3 % op 14 maart ten opzichte van het begin van de maand. Voor de andere spelers op de markt manifesteerde deze trend zich niet.

Daarnaast blijkt uit de cijfers van Test Aankoop dat het wegvallen van promoties en kortingen duidelijk effect had : ten opzichte van de periode vóór de coronacrisis (1 maart), stegen de prijzen het meest bij Carrefour Hyper (+ 5 %), Collect&Go (+ 5 %) en Colruyt (+ 6,6 %), Dehaize kende slechts een stijging van een kleine 1% en bij Aldi, Intermarché en Match, bleven de prijzen stabiel.

Terugkeer promoties, weinig effect

Op 30 maart kondigde minister van Consumentenzaken, Nathalie Muylle, een terugkeer van de promoties aan met ingang vanaf de maand april.  Ook nu volgde Test Aankoop de prijsevolutie op de voet en constateerde het dat de prijzen bij Colruyt en Collect & Go met ongeveer 1 % daalden, terwijl de prijzen bij Carrefour en Delhaize stabiel bleven. In vergelijking met 1 maart, ruim voor de lockdown, is de evolutie de volgende : 5,5 % prijsstijging bij Colruyt, 3,9 % bij Collect & Go, 5,1 % bij Carrefour en een kleine 1% bij Delhaize. “We moeten vaststellen dat de terugkeer van de promoties voorlopig slechts een beperkt effect heeft op de afrekening van de winkelkar. Dit geldt vooral voor de drie grote ketens die samen ongeveer 75 % van de markt in handen hebben”, zegt Test Aankoop. De verbruikersorganisatie roept de supermarktketens op om snel terug te keren naar de prijssituatie van voor de crisis om de financiële lasten van de talrijke consumenten die getroffen zijn door deze crisis, te verlichten.

Duurdere winkelkar

“Het gevoel nu te moeten betalen voor duurdere aankopen is zeker reëel, maar is vooral te danken aan drie factoren”, zegt Simon November, woordvoeder van Test Aankoop. “Het eerste is een eenmalig probleem van het assortiment. Als een basis-, eerste-prijs- of huismerkproduct ontbreekt, heeft de consument vaak geen andere keuze dan terug te vallen op een merkproduct. En daar spelen grote prijsverschillen : een "eerste prijs" product is ongeveer 66 % goedkoper dan een merkproduct, een huismerk, dan weer 46 %. De tweede factor is een duidelijke prijsverhoging door het wegvallen van de promoties enerzijds en een trage terugkeer naar de situatie voor de promoties werden verboden anderzijds. Illustratief hierbij is voorbeeld van Cosynel toiletpapier bij Colruyt en Collect & Go : thans is dit product verkrijgbaar voor 8,45 €, voor 19 maart lag de prijs op 6 €, dus 30 % goedkoper. Ten derde waren er al een aantal supermarktketens die prijsstijgingen lieten opmeten voor de inwerkingtreding van de lockdown en deze hebben vastgehouden”, vult hij aan.

Test Aankoop aan de zijde van de consument

Consumenten kunnen al hun vragen over hun rechten in het kader van de epidemie (reisannulering, hypotheekuitstel, enz.) stellen aan 0800 29 510 (maandag tot donderdag van 9 tot 18 uur, en vrijdag van 9 tot 17 uur). Een volledig dossier is ook beschikbaar op www.testaankoop.be/corona.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.