Nieuws

Koopkracht herwinnen is mogelijk

06 december 2021
koopkracht supermarkt energie

Niet of te traag reageren op prijsstijgingen kan je zuur opbreken: honderden euro’s per jaar of zelfs meer als je eerdere keuzes niet de goede waren. En je kunt makkelijker je koopkracht vrijwaren dan je misschien denkt, zowel op het vlak van energie als op het gebied van je aankopen in de supermarkt.

Het huidige inflatiecijfer overtreft de meest pessimistische verwachtingen en bereikt een niveau dat we sinds meer dan 10 jaar niet meer hebben gezien. De reden hiervoor is gekend: de energieprijzen swingen de pan uit, wat een impact heeft op onze levensnoodzakelijke behoeften in de woning of bij verplaatsingen. Moeten we daarom bij de pakken blijven neerzitten? Geenszins. Vaak hebben consumenten een grote keuzevrijheid die ze niet altijd voldoende benutten door gewoonte, uit angst of door gebrek aan informatie.

Vrijheid van de consument

De energie (gas en elektriciteit) weegt steeds zwaarder door op het budget van de gezinnen, maar tegelijk kunt je daar het makkelijkst veranderen, zowel qua gedrag als van leverancier. Van gas- of stroomleverancier veranderen houdt eigenlijk alleen een verandering van de leveranciersnaam op de factuur in. Aan de geleverde energie verandert er niets, ongeacht bij welke leverancier je bent, ook al hebben sommige leveranciers een groener profiel dan andere.

Ongeacht de duur of de aard van jouw contract kun je op gelijk welk ogenblik veranderen mits een opzegging van een maand. Zodra de nieuwe leverancier is gekozen, zal die voor de switch zorgen. Makkelijker kan niet.

Maar als veranderen makkelijk is, is vergelijken soms een ander paar mouwen. En daar schieten wij jou graag ter hulp met onze tools en raadgevingen.

Naar ons energieplatform

De verantwoordelijkheid van de regeringen

De overheden zouden ook een grotere rol moeten spelen in het behoud van de koopkracht. De elektriciteitsfactuur mag niet langer een verdoken aanslagbiljet zijn. De talrijke taksen en bijdragen moeten uit de stroomfactuur om ze lichter te maken.

Ik teken de petitie voor betaalbare energie

De mogelijke prijsstijgingen in de supermarkten counteren

Op dit ogenblik heeft de prijsstijging van de energie nog geen algemene prijsstijging teweeggebracht in de supermarkten. Enkele producten vallen wel op, zoals de granen (+ 5 % tussen oktober en november, maar nog steeds goedkoper dan in januari) of confituur en honing (+ 4 % tussen oktober en november, en + 6 % tegenover januari). Maar de stijgende energieprijzen dreigen vroeg of laat ook de prijzen in de supermarkt de hoogte in te jagen.

Gelukkig is er in de supermarkten een hoog besparingspotentieel. En je hoeft daarvoor je gewoonten niet radicaal om te gooien. Bij een overstap van een supermarkt met een gemiddeld prijsniveau naar de goedkoopste kan een gezin van 3 personen gemiddeld € 300 tot € 400 per jaar besparen bij aankoop van exact dezelfde producten van grote merken.

Naar onze supermarktmodule

Als datzelfde gezin een mix koopt van producten van grote merken, huismerken en eerste prijs-producten en er ook nog eens vlees, fruit en groenten aan toevoegt, kan de gemiddelde besparing oplopen tot meer dan € 700 per jaar en in het uiterste geval zelfs ruim meer dan € 1000 per jaar.

In eenzelfde supermarkt leveren de verschillende types van merken ook een (prijzen)strijd. Ten opzichte van de grote merken zijn de huismerken en de eersteprijs-producten respectievelijk 45 % en 66 % goedkoper.

Onze tests tonen ook aan dat voedingsproducten met de titel van “Beste Koop”, die staat voor de beste prijs-kwaliteitverhouding, gemiddeld 20 tot 50 % goedkoper zijn dan gemiddeld. Dat verschil wordt des te groter bij lichaamsverzorgingsproducten. Zo is een Beste Koop-tandpasta 7 keer goedkoper dan de gemiddelde prijs van de andere tandpasta’s uit onze test.

En de andere sectoren?

Banken en verzekeringen behoren eveneens tot de sectoren waar een gebrek aan reactie geld kan kosten, voornamelijk als je contracten van lange duur sluit, zoals bv. leningen of verzekeringen. Vandaag is er ook sprake van een stijging met 5 % van de premies voor woonverzekeringen.

Vergelijken blijft de boodschap, in het bijzonder in de sectoren waar je het meest kunt besparen en het makkelijkst kunt veranderen. Dat geldt zeker voor energie en supermarkten. Het is alvast een goed begin om koopkracht te herwinnen.

Naar een overzicht van al onze koopwijzers